Home

Welkom op de website van VierTaal

Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. De wet die inhoudt dat scholen en hun besturen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden, dan wel er voor te zorgen dat een leerling op een andere school een passende plek krijgt.

Met de invoering van passend onderwijs zijn de scholen en ambulante diensten voor leerlingen met een auditieve- en/of communicatieve beperking (cluster 2) opgegaan in een aantal instellingen. Deze instellingen verzorgen onderwijs, toeleiding naar cluster 2 en bieden ondersteuning in het reguliere onderwijs.
VierTaal is één van de vier instellingen in Nederland, die uitvoering geven aan deze wettelijke opdracht binnen de Wet Passend Onderwijs.


Op 1 augustus 2015 is Stichting VierTaal gestart met leerlingen en medewerkers op de diverse VierTaal scholen in Schagen, Zwaag, Alkmaar, Purmerend, Almere, Amsterdam en Den Haag.

Alle mensen zijn verschillend, maar met elkaar vormen we één samenleving 
Het is belangrijk dat kinderen al op school leren dat iedereen anders is. En dat je van elkaar kunt leren. Want dat legt de basis voor een gezamenlijke toekomst.
Bekijk het filmpje 'Meedoen' over geïntegreerd onderwijs van LECSO, PO-Raad en VO-raad hier rechts.