VierTaal‎ > ‎

Bestuur en Toezicht

Bevoegd gezag

dhr. A.J.J.M. (Toon) Kuijs, directeur-bestuurder.


De Raad van Toezicht
  • mw. drs. R.J. (Roos) Koole (voorzitter)
  • mw. mr. A. (Aly) van Berckel
  • mw. drs. MB.N.H. (Marie-Bernadette) Schöpping
  • dhr. drs. M.G.F. (Maarten) Denters
  • dhr. mr. Dr. drs. P.J.J. (Peter) van der Kruit