VierTaal‎ > ‎

Medezeggenschap

 

De medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad van Viertaal zitten ouders en medewerkers die meedenken, meepraten en meebeslissen met de bestuurder van de Stichting Viertaal en daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. 

De MR bestaat uit vertegenwoordigers de ouders en personeelsleden van alle scholen van Viertaal en komt regelmatig bij elkaar voor overleg met de bestuurder 

van de stichting. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld,  de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten.
De MR spreekt met de bestuurder over deze zaken als het alle scholen betreft.

Deelmedezeggenschapsraad

Per school is er een deelmedezeggenschapsraad met ouders en personeelsleden.
Deze raad is de gesprekspartner van de directeur van de school en bespreekt dezelfde zaken als de MR, maar dan op het niveau van de school

Advies- en instemmingsrecht

Over sommige onderwerpen adviseert de (deel)medezeggenschapsraad het management en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via het instemmingsrecht.
Deze rechten zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)
vastgelegd. 


Samenstelling MR

Voorzitter: Milco Jurriaans
Ambtelijk secretaris: Hans Versteegh

Namens Schagen
Oudergeleding
Marco Fuijkschot
Vacature
Personeelsgeleding
Margot van de Poll
Adriëtte Tervoort

Namens Den Haag
Oudergeleding
Vacature
Petra Boers van der Burgt
Personeelsgeleding
Peter van Kruijssen
Margon Schoenmaker

Namens Amsterdam SO
Oudergeleding
Vacature
Mardelon Smuller
Personeelsgeleding
Roel Kost
Karen Hoogerman en Ingrid Warmenhoven Duo

Namens Amsterdam VSO
Oudergeleding
Horst Benditz
Vacature
Personeelsgeleding
Milco Jurriaans
Monica de Wit

Namens ouders AB leerlingen
Astrid Pinzger
  

Agenda's

  • Agenda MR Viertaal 2018-06-20.pdf   321k - 10 jul. 2018 00:33 door Hans Versteegh (v1)
  • Agenda MR Viertaal 2018-04-25.pdf   294k - 10 jul. 2018 00:33 door Hans Versteegh (v1)
  • Agenda MR Viertaal 2018-03-21.pdf   294k - 10 jul. 2018 00:33 door Hans Versteegh (v1)
  • Agenda MR Viertaal 2018-01-24.pdf   304k - 10 jul. 2018 00:33 door Hans Versteegh (v1)
  • Agenda MR Viertaal 2017-11-29.pdf   347k - 10 jul. 2018 00:33 door Hans Versteegh (v1)
5 bestanden van pagina Agenda's worden weergegeven.Verslagen

  • Verslag MR Viertaal 2018-04-25.pdf   247k - 10 jul. 2018 00:35 door Hans Versteegh (v1)
  • Verslag MR Viertaal 2018-03-21.pdf   339k - 10 jul. 2018 00:35 door Hans Versteegh (v1)
  • Verslag MR Viertaal 2018-01-24.pdf   207k - 10 jul. 2018 00:35 door Hans Versteegh (v1)
  • Verslag MR Viertaal 2017-11-29.pdf   207k - 10 jul. 2018 00:34 door Hans Versteegh (v1)
  • Verslag MR Viertaal 2017-10-04 .pdf   238k - 10 jul. 2018 00:34 door Hans Versteegh (v1)
5 bestanden van pagina Verslagen worden weergegeven.Reglementen

2 bestanden van pagina Statuut en reglement worden weergegeven.