VierTaal‎ > ‎

Medezeggenschap

 

De medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad van Viertaal zitten ouders en medewerkers die meedenken, meepraten en meebeslissen met de bestuurder van de Stichting Viertaal en daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. 

De MR bestaat uit vertegenwoordigers de ouders en personeelsleden van alle scholen van Viertaal en komt regelmatig bij elkaar voor overleg met de bestuurder 

van de stichting. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld,  de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten.
De MR spreekt met de bestuurder over deze zaken als het alle scholen betreft.

Deelmedezeggenschapsraad

Per school is er een deelmedezeggenschapsraad met ouders en personeelsleden.
Deze raad is de gesprekspartner van de directeur van de school en bespreekt dezelfde zaken als de MR, maar dan op het niveau van de school

Advies- en instemmingsrecht

Over sommige onderwerpen adviseert de (deel)medezeggenschapsraad het management en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via het instemmingsrecht.
Deze rechten zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)
vastgelegd. 


Samenstelling MR

Voorzitter: Milco Jurriaans
Ambtelijk secretaris: Hans Versteegh

Namens Schagen
Oudergeleding
Michelle Kossen-Westra
Vacature

Personeelsgeleding
Cor de Graaf
Vacature

Namens Den Haag
Oudergeleding
Hein Krom
Petra Boers van der Burgt

Personeelsgeleding
Christa van der Tak
Margon Schoenmaker

Namens Amsterdam SO
Oudergeleding
Vacature
Osama Debana

Personeelsgeleding
Max van Boxel
Carin Raven

Namens Amsterdam VSO
Oudergeleding
Jan Kesselaar
Horst Benditz

Personeelsgeleding
Milco Jurriaans
Noortje Bregman

Ouders ambulant begeleide leerlingen
Fouad Koudjeti
  

Agenda's

  • Agenda MR Viertaal 2019-05-15.pdf   389k - 21 mei 2019 05:32 door Hans Versteegh (v1)
  • Agenda MR Viertaal 2019-04-10.pdf   394k - 21 mei 2019 05:32 door Hans Versteegh (v1)
  • Agenda MR Viertaal 2018-11-28.pdf   401k - 21 mei 2019 05:32 door Hans Versteegh (v1)
  • Agenda MR Viertaal 2018-10-03.pdf   389k - 21 mei 2019 05:32 door Hans Versteegh (v1)
  • Agenda MR Viertaal 2018-06-20.pdf   321k - 10 jul. 2018 00:33 door Hans Versteegh (v1)
5 bestanden van pagina Agenda's worden weergegeven.Verslagen

  • Verslag MR Viertaal 2019-04-10.pdf   262k - 21 mei 2019 05:16 door Hans Versteegh (v1)
  • Verslag MR Viertaal 2018-11-28.pdf   232k - 21 mei 2019 05:16 door Hans Versteegh (v1)
  • Verslag MR Viertaal 2018-10-03.pdf   278k - 21 mei 2019 05:16 door Hans Versteegh (v1)
  • Verslag MR Viertaal 2018-06-20.pdf   273k - 21 mei 2019 05:16 door Hans Versteegh (v1)
  • Verslag MR Viertaal 2018-04-25.pdf   247k - 10 jul. 2018 00:35 door Hans Versteegh (v1)
5 bestanden van pagina Verslagen worden weergegeven.Reglementen

2 bestanden van pagina Statuut en reglement worden weergegeven.