VierTaal‎ > ‎

Missie en Visie

Onze missie en visie zijn gebaseerd op onze KERNWAARDE:

HUMANITEIT
Wij baseren ons handelen op de menselijke maat vanuit openbaar onderwijs: toegankelijk onderwijs waarbij iedere geïndiceerde leerling welkom is ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

De MISSIE van VierTaal vatten we samen in het motto:

"GELIJKE KANSEN DOOR VERSCHIL TE MAKEN"

Dit betekent dat we in ons onderwijs en onze dienstverlening verschil maken in ons aanbod en in onze werkwijze waardoor de leerlingen gelijke kansen in de maatschappij krijgen.

De kern van onze VISIE vatten we samen in de woorden:

KIEZEN, MAKEN EN DELEN
Wanneer kinderen, jongeren en de professionals binnen VierTaal de competenties ontwikkelen om op een goede manier te kunnen kiezen, delen en maken, zijn zij een volwaardig burger van onze maatschappij. Dit kiezen, delen en maken kan op veel verschillende manieren vorm krijgen. Voor de professionals betekent dit bijvoorbeeld dat zij moeten weten waar zij uit kunnen kiezen vanuit hun vakmanschap en dat zij de verantwoordelijkheid nemen om te kiezen. De volwassenen hebben ook een rol om het voor leerlingen mogelijk te maken om te kunnen kiezen: welke keuzes zijn er en wat betekenen die keuzes? Om goede keuzes te kunnen maken moet je jezelf ook goed kennen: welke vaardigheden heb je al en wat kun je nog ontwikkelen? Van belang hierbij is dat je de keuzes die je maakt ook deelt met anderen zodat zij weten waar zij aan toe zijn. Daarnaast vraagt de maatschappij van iedereen dat men een bijdrage levert aan de maatschappij door dingen te maken. Dit kan een werkstuk zijn, een kunstwerk, een presentatie of een improvisatie (die je ook weer met anderen kunt delen).
Om goed te kunnen kiezen, delen en maken is het nodig dat de leerlingen de Nederlandse taal beheersen, dat zij kunnen lezen, kunnen rekenen, de wereld om hen heen en de wereld verder weg leren kennen, dat zij zich muzisch en creatief ontwikkelen. Dit zijn dan ook activiteiten waar wij dagelijks aandacht aan besteden. Dit doen we door onze missie en visie in een LEERCONCEPT te vertalen dat past bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Wij vragen van iedereen die betrokken is bij VierTaal EIGENAARSCHAP van onze missie en visie. Daarbij verwachten we dat iedere betrokkene de missie en visie in de praktijk zo herkenbaar mogelijk laat zijn en dat hij of zij open staat voor vragen hierover.
De domeinen waar onze missie en visie het meest herkenbaar zijn, zijn:
* kwaliteit van onderwijs
* professionele ontwikkeling van de professionals
* de cultuur van VierTaal (de manier waarop wij met elkaar werken en leren)
* de structuur van VierTaal (de manier van organiseren van onze zaken)

Wanneer u een gesprek wilt over onze missie en visie, bent u van harte welkom! Ik nodig u graag uit.


Toon Kuijs, directeur-bestuurder VierTaal