VierTaal‎ > ‎

Schorsing en verwijdering leerling

Stichting VierTaal jan 2019

Er zijn wettelijke regels (Wet Primair Onderwijs, Wet Expertise Centra, Leerplichtwet 1969) voor toelating, schorsing en verwijdering van een leerling. Dit protocol gaat nader in op de schorsing en verwijdering van een leerling en is mede opgesteld, omdat ouders en leerlingen recht hebben op een behandeling die inhoudelijk en procedureel transparant is. Daarnaast is  een juiste uitvoering van procedures belangrijk wil een besluit ook voor de rechter standhouden. In het protocol wordt veel aandacht besteed aan de formele en wettelijke voorwaarden die het bevoegd gezag in acht moet nemen.


In het managementstatuut van VierTaal, dat het mandaat van bestuurlijke taken en bevoegdheden aan de bestuurder en de directeuren regelt, staat onder artikel 3 (taken en bevoegdheden bevoegd gezag) onder lid 1 het volgende vermeld:


Het bevoegd gezag beslist over de toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. Het bevoegd gezag verleent de directeur mandaat met betrekking tot de toelating en schorsing van een leerling.


Zie voor de procedure de bijlage.

Ċ
Rina van der Lugt,
11 apr. 2019 00:03
Comments