Onderwijsarrangement

Leerlingen zijn toelaatbaar tot de doelgroep van de instelling als ze voldoen aan de landelijk vastgestelde indicatiecriteria. Aan de hand van de criteria wordt bepaald of een leerling behoort tot de doelgroep van de instelling.

Onderwijsbehoefte
Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling en de eventuele ondersteuningsvraag van de reguliere school, wordt een onderwijsarrangement bepaald. Dit kan zijn een licht of medium onderwijsarrangement binnen het regulier onderwijs, of een intensief onderwijsarrangement binnen een speciale setting. Of er een onderwijsarrangement wordt toegekend, wordt mede bepaald door de onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsvragen van de reguliere school.

  • Bij een licht onderwijsarrangement is de leerling ingeschreven bij het regulier onderwijs en ontvangt hij of zij een vorm van ambulante ondersteuning.
  • Bij het medium onderwijs-arrangement is de leerling ingeschreven bij het regulier onderwijs. Maar volgt bijvoorbeeld voor een deel reguliere lessen en voor een deel lessen met extra ondersteuning, mogelijk samen met een kleine groep dove en slechthorende leerlingen.
  • Bij het intensieve onderwijsarrangement is de leerling ingeschreven bij een instelling voor speciaal onderwijs en volgt de lessen in een speciale onderwijssetting.
De Commissie van Onderzoek van VierTaal adviseert het bevoegd gezag over de toelaatbaarheid van de leerling tot het onderwijs van of de begeleiding door VierTaal.


Siméa - Onderwijsarrangement cluster 2