Ambulante dienst

Bij ieder bestuur zijn medewerkers die de ambulante dienstverlening vorm geven (voorheen de ambulant begeleiders). Dit kan een leerkracht of logopedist zijn met veel ervaring in het werken met leerlingen met een auditieve- en/of communicatieve beperking.

Ambulant dienstverleners verzorgen de begeleiding rondom leerlingen die een cluster 2 arrangement hebben en die op een reguliere school zitten. Leerkrachten in het regulier onderwijs kunnen op de specifieke kennis en expertise een beroep doen.

Ambulante dienstverlening is bedoeld voor:
Leerlingen in het primair-, voortgezet- of middelbaar beroepsonderwijs die problemen hebben met horen, spreken of het verwerken van taal.
Iedereen die betrokken is bij het onderwijs aan deze leerlingen. Zij krijgen advies, informatie en deskundige begeleiding in het omgaan met een het lesgeven aan deze leerlingen.

Klik verder voor ambulante dienstverlening in Noord-Holland, Den Haag en Almere
Gezamenlijke studiedag AB medewerkers 
De eerste gezamenlijke studiedag werd gehouden bij Hotel Van der Valk in Haarlem. Er kan teruggekeken worden op een geslaagde dag, waar de eerste aanzet is gegeven naar de opzet van een Commissie van Onderzoek formulier onderwijsarrangement met een schrijfwijzer voor PO, VO en MBO.