Scholen Amsterdam

In Amsterdam vindt u twee SO scholen en één VSO school:
  • de Alexander Roozendaalschool (SO voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis)
    Uitgebreide informatie over deze school vindt u op www.roozendaalschool.nl

  • de Professor Burgerschool (SO voor slechthorende kinderen)
    Uitgebreide informatie over deze school vindt u op www.burgerschool.nl

  • het VierTaal College Amsterdam (VSO voor leerlingen van 12 tot 18 jaar met communicatieve of auditieve problemen)
    Uitgebreide informatie over deze school vindt u op www.viertaalcollege-amsterdam.nl