Actueel‎ > ‎

Actueel

Naamloos

Geplaatst 5 apr. 2018 05:15 door Rina van der Lugt   [ 5 apr. 2018 05:44 bijgewerkt ]

Borging onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen

Geplaatst 13 apr. 2017 01:33 door Lindy Leevendig

Onlangs heeft het Simea bestuur besloten de toekomst van het doof/sh onderwijs op sectorniveau op te pakken. Daarvoor is een werkgroep ingesteld om het Simea bestuur te adviseren hoe het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen kwalitatief voor de toekomst het beste vorm gegeven kan worden. 
De werkgroep wil daarvoor alle stakeholders betrekken (ouders, leerlingen, medewerkers). 
Rond de zomer begint dat met “digitaal” informatie/meningen ophalen en delen. 

Deze informatie wordt gedeeld en besproken op een conferentie in november 2017.

Persbericht: VierTaalschool ontvangt het predicaat “Excellente school”

Geplaatst 23 jan. 2017 06:12 door Rina van der Lugt   [ 3 okt. 2017 01:20 bijgewerkt ]

Op maandag 23 januari 2017 werd om 09.00 uur bekend gemaakt welke scholen het predicaat “Excellente school 2016-2018” krijgen. Het predicaat “Excellente school” is feestelijk uitgereikt door mw. Christa Broeren, directeur toezicht SO van de inspectie van het onderwijs, aan de Prof. H. Burgerschool, de enige school in Nederland met alleen slechthorende leerlingen. Deze school mag het predicaat “Excellent” nu voor de komende drie jaar voeren.

Vanaf vandaag heeft Stichting VierTaal een “Excellente school”. Het bestuur feliciteert de regiodirectie, de teamleider en het schoolteam van harte met dit prachtige resultaat.


De school profileert zich op het gebied van de toepassing en inbedding van digitale (leer- en ontwikkeling)middelen binnen het gehele onderwijs. Hierbij wordt door leerlingen vanaf 2,6 tot 13 jaar gewerkt aan een doorgaand leerproces om het onderwijsaanbod te ondersteunen, maar tegelijkertijd te komen tot productontwikkeling die leerlingen enthousiast maakt om tot moderne onderwijsontwikkelingen te komen. Dit betekent dat de school ernaar streeft digitale (leer- en ontwikkeling)middelen binnen het gehele onderwijs toe te passen en in te bedden. De school maakt leerlingen vertrouwd met gebruik van de beschikbare digitale leermiddelen waarin visualisering een belangrijke rol speelt, juist voor deze leerlingen met een auditieve belemmering.


Excellentie is niet iets dat een school zomaar krijgt. Daar gaat een intensief traject aan vooraf. Het predicaat is een erkenning van duurzaam georganiseerde kwaliteit: het resultaat van een langjarige permanente kwaliteitsverbetering, die met visie, inzet en betrokkenheid van directie, teamleider en medewerkers op de school vorm heeft gekregen. Onderwijsdeskundigen erkennen dat het geboden onderwijs en de ondersteuning voor de leerlingen op deze school ruimschoots boven het gemiddelde uitsteekt. Excellentie is een garantie voor onderwijskwaliteit, een goede samenwerking met externe partijen en zorgvuldig uitgevoerde “op maat” begeleiding van leerlingen en hun ouders. Daarnaast is deze school bereid haar kennis en goede praktijk te delen met andere onderwijsinstellingen. Onder onze visie Kiezen, Maken en Delen geven onze scholen daar al ruimhartig gehoor aan. Het Excellentie rapport van de school kunt u lezen op onze website: http://www.viertaal.nl


VierTaal in het kort

VierTaal is één van de vier instellingen in Nederland, die cluster 2 onderwijs biedt aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Zij verzorgt onderwijs, toeleiding naar cluster 2 en biedt ondersteuning in het reguliere onderwijs. VierTaal heeft locaties in Amsterdam, Den Haag, Purmerend, Schagen, Almere, Alkmaar en Zwaag. In Almere wordt ook onderwijs op maat in groepen op reguliere scholen geboden.


Informatie:  

Voor informatie over de excellentie 2016-2018 kunt u contact opnemen met de teamleider van de school mw. Viola Laan 06-57980575 of met de regiodirecteur van de school mw. Lieke Rigter 06-12383940.

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met bestuursbureau van VierTaal 020-6698194.


Toon Kuijs Beste schoolbestuurder van Nederland 2016

Geplaatst 25 nov. 2016 00:16 door Rina van der Lugt   [ 3 okt. 2017 01:22 bijgewerkt ]

Persbericht: 24-11-2016

Toon Kuijs “Beste schoolbestuurder van Nederland 2016”

Goed leiderschap maakt het verschil voor leerkrachten en leerlingen en is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Het zorgt er voor dat leerkrachten optimaal in hun werk worden ondersteund, wat uiteindelijk ten goede komt aan de opleiding en ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen. Om de schoolleiders en schoolbestuurders wat meer in het zonnetje te zetten organiseerde Dyade Onderwijs Executives een verkiezing voor de beste schoolleider en de beste schoolbestuurder van Nederland 2016. De uitreiking van de verkiezing vond plaats op 24 november op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Aan de hand van een online- en plaatselijke stemronde kwam Toon Kuijs van Stichting VierTaal als de beste schoolbestuurder van Nederland 2016 uit de bus.

Mijn ding is taal zeg maar echt niet

Geplaatst 7 mrt. 2016 23:52 door Lindy Leevendig   [ 7 mrt. 2016 23:54 bijgewerkt ]

Dennis (13) is een jongen die de woorden in zijn hoofd niet goed kan vinden. Hij heeft dysfasie, een erfelijke afwijking waardoor het taalgebied in de hersenen niet volledig is ontwikkeld. Toch doet Dennis extra zijn best om op dezelfde school te blijven als zijn vriendjes en piekert hij zich suf over welke woorden hij kan gebruiken om te vertellen dat hij een meisje echt leuk vindt. ...

Opening VierTaal met ondertiteling

Geplaatst 10 dec. 2015 07:34 door Lindy Leevendig

Opening VierTaal


Opening VierTaal

Geplaatst 10 dec. 2015 07:33 door Lindy Leevendig   [ 10 dec. 2015 07:37 bijgewerkt ]


VierTaal op TV

Geplaatst 13 okt. 2015 05:52 door Rina van der Lugt   [ 13 okt. 2015 06:00 bijgewerkt ]

 
Gisteren heeft op de Cor Emousschool in Den Haag de TV opname plaatsgevonden voor het TV programma LifestyleXperience. Sander Foppele, presentator van LifestyleXpericience, heeft voor dit programma 3 leerlingen en onze bestuurder Toon Kuijs geïnterviewd. 

De uitzenddatum van de opname staat gepland op zondag 1 november om 14.20 uur bij RTL4.

(De herhaling wordt op de zaterdag ná bovenstaande datum uitgezonden, om 15.10 uur bij RTL5)


Aanvullende richtlijn intelligentietests

Geplaatst 16 sep. 2015 05:48 door Lindy Leevendig

Siméa biedt in afwachting van eventuele bijstelling van de criteria van toelaatbaarheid voor cluster 2 de deskundigen enige vrijheid om naast het IQ van een niet-verbale test ook het PIQ van een brede intelligentietest te hanteren als maat voor de niet-verbale intelligentie. 

ESM wordt TOS

Geplaatst 20 mrt. 2015 05:14 door Lindy Leevendig

De term ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (ESM) wordt officieel vervangen door de term taalontwikkelingsstoornis (TOS). 
Dit hebben Siméa, SIAC en de FENAC samen met cliëntorganisaties besloten

1-10 of 10