Actueel‎ > ‎Actueel‎ > ‎

Persbericht: VierTaalschool ontvangt het predicaat “Excellente school”

Geplaatst 23 jan. 2017 06:12 door Rina van der Lugt   [ 3 okt. 2017 01:20 bijgewerkt ]

Op maandag 23 januari 2017 werd om 09.00 uur bekend gemaakt welke scholen het predicaat “Excellente school 2016-2018” krijgen. Het predicaat “Excellente school” is feestelijk uitgereikt door mw. Christa Broeren, directeur toezicht SO van de inspectie van het onderwijs, aan de Prof. H. Burgerschool, de enige school in Nederland met alleen slechthorende leerlingen. Deze school mag het predicaat “Excellent” nu voor de komende drie jaar voeren.

Vanaf vandaag heeft Stichting VierTaal een “Excellente school”. Het bestuur feliciteert de regiodirectie, de teamleider en het schoolteam van harte met dit prachtige resultaat.


De school profileert zich op het gebied van de toepassing en inbedding van digitale (leer- en ontwikkeling)middelen binnen het gehele onderwijs. Hierbij wordt door leerlingen vanaf 2,6 tot 13 jaar gewerkt aan een doorgaand leerproces om het onderwijsaanbod te ondersteunen, maar tegelijkertijd te komen tot productontwikkeling die leerlingen enthousiast maakt om tot moderne onderwijsontwikkelingen te komen. Dit betekent dat de school ernaar streeft digitale (leer- en ontwikkeling)middelen binnen het gehele onderwijs toe te passen en in te bedden. De school maakt leerlingen vertrouwd met gebruik van de beschikbare digitale leermiddelen waarin visualisering een belangrijke rol speelt, juist voor deze leerlingen met een auditieve belemmering.


Excellentie is niet iets dat een school zomaar krijgt. Daar gaat een intensief traject aan vooraf. Het predicaat is een erkenning van duurzaam georganiseerde kwaliteit: het resultaat van een langjarige permanente kwaliteitsverbetering, die met visie, inzet en betrokkenheid van directie, teamleider en medewerkers op de school vorm heeft gekregen. Onderwijsdeskundigen erkennen dat het geboden onderwijs en de ondersteuning voor de leerlingen op deze school ruimschoots boven het gemiddelde uitsteekt. Excellentie is een garantie voor onderwijskwaliteit, een goede samenwerking met externe partijen en zorgvuldig uitgevoerde “op maat” begeleiding van leerlingen en hun ouders. Daarnaast is deze school bereid haar kennis en goede praktijk te delen met andere onderwijsinstellingen. Onder onze visie Kiezen, Maken en Delen geven onze scholen daar al ruimhartig gehoor aan. Het Excellentie rapport van de school kunt u lezen op onze website: http://www.viertaal.nl


VierTaal in het kort

VierTaal is één van de vier instellingen in Nederland, die cluster 2 onderwijs biedt aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Zij verzorgt onderwijs, toeleiding naar cluster 2 en biedt ondersteuning in het reguliere onderwijs. VierTaal heeft locaties in Amsterdam, Den Haag, Purmerend, Schagen, Almere, Alkmaar en Zwaag. In Almere wordt ook onderwijs op maat in groepen op reguliere scholen geboden.


Informatie:  

Voor informatie over de excellentie 2016-2018 kunt u contact opnemen met de teamleider van de school mw. Viola Laan 06-57980575 of met de regiodirecteur van de school mw. Lieke Rigter 06-12383940.

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met bestuursbureau van VierTaal 020-6698194.


Comments