Onderwijsarrangement

Onderwijsarrangement

Leerlingen zijn toelaatbaar tot de doelgroep van de instelling als ze voldoen aan de landelijk vastgestelde indicatiecriteria. Aan de hand van de criteria wordt bepaald of een leerling behoort tot de doelgroep van de instelling. Zie hiervoor de richtlijn van Simea.

Onderwijsbehoefte

Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling en de eventuele ondersteuningsvraag van de reguliere school, wordt een onderwijsarrangement bepaald. Cluster 2 onderwijs heeft de arrangementen ingedeeld in twee hoofdvormen: het ondersteuningsarrangement en het onderwijsarrangement.

Soorten arrangementen

Het ondersteuningsarrangement

De leerlingen heeft extra ondersteuning van de instelling nodig. De ondersteuning is te realiseren op een reguliere school. Een onderwijs-ondersteuningsarrangement kent vele vormen, afhankelijk van de mate van ondersteuning die moet worden ingezet om de onderwijsdoelen te behalen. De ondersteuning kan zich richten op de leerling zelf of op de ondersteuning van de leerkracht op de reguliere school.

Het onderwijsarrangement

De leerling heeft veel extra ondersteuning nodig op meerdere gebieden. De ondersteuningsbehoefte ten aanzien van de taalontwikkeling is hierbij primair. De leerling heeft een aangepast en individueel lesprogramma nodig. Dit kost veel tijd en aandacht en is niet te realiseren op een reguliere school. Bij een intensief onderwijsarrangement gaat de leerling daarom naar een school voor speciaal onderwijs.

De Commissie van Onderzoek stelt de duur van het arrangement vast.

Als is vastgesteld dat het kind een onderwijsarrangement nodig heeft, bepaalt VierTaal samen met de ouders en de school hoe het onderwijsarrangement eruit komt te zien. Daarbij wordt gekeken naar wat de leerling nodig heeft om het onderwijs te volgen en wat de reguliere school nodig heeft om passend onderwijs te geven.

Nadat het arrangement is toegekend, wordt een plan opgesteld. In dit plan staat wat de reguliere school, VierTaal en de ouders gaan doen om de leerling te ondersteunen. De reguliere school spreekt met VierTaal af welke zaken zij en welke zaken VierTaal gaat leveren.

Gelijke kansen door verschil te maken.