Ervaar gehoorverlies (Amsterdam) 23-24

Ervaar gehoorverlies

In deze module ervaar je hoe het is om gehoorverlies te hebben. Zo ontdek je welke inspanning je moet leveren om te communiceren.

Als je slechthorend bent doe je gewoon mee, maar je hoort en verstaat minder. Dat is niet zonder gevolgen. Als goedhorende merk je dat vaak niet. Je kunt je niet zo goed voorstellen wat de impact van slechthorend zijn is.

Doel

Na afloop van de cursus heeft u: 

  • hoe het voelt om niet goed te kunnen horen
  • hoe het is om als slechthorende een gesprek te volgen in een rumoerige omgeving

wat je eigenlijk van iemands mondbeeld kunt aflezen als je de stem niet hoort of niet goed verstaat.

Voor wie

Leerkrachten, rt-ers, onderwijsondersteuners en ib-ers die te maken hebben met een leerling met een auditieve beperking.

Kosten

Deze cursus wordt u kosteloos aangeboden. Wel wijzen wij u er op dat als u uw deelname annuleert er een bedrag van € 25 in rekening wordt gebracht.

Data

  • woensdag 15 mei 2024 van 15.00 – 17.30 uur

Vragen?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met: cursuscentrum.amsterdam@viertaal.nl