Workshop Ervaar TOS (Den Haag)

Workshop Ervaar TOS (Den Haag)

Workshop Ervaar TOS (Den Haag)

Naast begeleiding van de leerlingen en ondersteuning op de scholen verzorgt de dienst Ambulante Begeleiding Cluster 2 ook workshops. Via de workshop Ervaar TOS willen wij onze kennis en ervaring delen met onderwijsprofessionals die werken met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorende leerlingen (SH), zodat de kennis en vaardigheden worden versterkt.

Inhoud workshop
Ervaar TOS is een ervaringscircuit, bestaande uit een tiental opdrachten gericht op het ervaren van taalontwikkelingsstoornissen. De basis van de opdrachten vormen de taaldomeinen: spraak, auditieve verwerking, woordenschat en taalbegrip, woord- en zinsvorming en taalgebruik. Bij iedere opdracht wordt een duidelijke koppeling gemaakt met de theorie en de praktijk. Na het doorlopen van het circuit vindt er een plenaire nabespreking plaats om ervaringen met elkaar te delen. De begeleiders geven ook handelingsgerichte adviezen om kinderen met een TOS beter te kunnen ondersteunen. 

Doel
Na afloop van deze module heb je zicht op:

  • Door het uitvoeren van diverse opdrachten ervaar je zelf hoe het is om een TOS te hebben. Al doende leer je wat mensen met een TOS ervaren in allerlei dagelijkse situaties.
  • Door het ervaren word je je meer bewust van je eigen handelen; je vergaart kennis en krijgt handvatten om kinderen met een TOS te ondersteunen in hun dagelijks functioneren thuis, op school en tijdens vrije tijd.

 

Voor wie
Het circuit is bedoeld voor leerkrachten, onderwijsassistenten, IB-ers en RT-ers binnen het (speciaal) basisonderwijs.


Data

  • woensdag 29 november 2023
  • maandag 22 januari 2024
  • woensdag 17 april 2024


Waar?

29 november en 17 april:
Cor Emousschool
Van Ruysbroekstraat 5
2531 TG Den Haag

22 januari: 
VierTaal College
Steenwijklaan 30
2541 RL Den Haag


Kosten
Wij bieden deze workshop aan voor €50 per persoon.
Voor leerkrachten, onderwijsassistenten, remedial teachers en ib-ers die ondersteuning krijgen via een arrangement vanuit VierTaal, is deelname kosteloos. Deze kosten worden vergoed door VierTaal vanuit het leerlingenbudget. Per leerling worden maximaal 2 deelnemers per workshop gefinancierd.

Hoe meld je je aan?
Wil je deze workshop bijwonen, dan kun je je digitaal inschrijven via onderstaand formulier. Klik op de knop hieronder om in te schrijven!

“De opdrachten kwamen voor mij veel te snel achter elkaar en een aantal woorden begreep ik helemaal niet; zeer frustrerend!” “Het valt niet mee om het begrip ‘democratie’ uit te leggen, als je een aantal relevante woorden zogenaamd niet kent.” “Eigenlijk begreep ik maar half waar het gesprek over ging, dus ik praatte maar zo’n beetje mee en sloeg de plank soms flink mis...”