TOS – Ervaar TOS (Den Haag)

TOS – Ervaar TOS (Den Haag)

TOS – Ervaar TOS (Den Haag)

“De opdrachten kwamen voor mij veel te snel achter elkaar en een aantal woorden begreep ik helemaal niet; zeer frustrerend!” “Het valt niet mee om het begrip ‘democratie’ uit te leggen, als je een aantal relevante woorden zogenaamd niet kent.” “Eigenlijk begreep ik maar half waar het gesprek over ging, dus ik praatte maar zo’n beetje mee en sloeg de plank soms flink mis...”

Ervaar TOS is een ervarings-circuit, bestaande uit een tiental opdrachten gericht op het ervaren van taalontwikkelingsstoornissen. De basis van de opdrachten vormen de taaldomeinen: spraak, auditieve verwerking, woordenschat en taalbegrip, woord- en zinsvorming en taalgebruik. Bij iedere opdracht wordt een duidelijke koppeling gemaakt met de theorie en de praktijk. Na het doorlopen van het circuit vindt er een plenaire nabespreking plaats. Zo deel je met elkaar je ervaringen. De begeleiders geven ook handelingsgerichte adviezen om kinderen met een TOS beter te kunnen ondersteunen. Ontwikkeld door Auris Dienstverlening Goes.

Doel

Na afloop van deze module heeft u zicht op:

  • Door het uitvoeren van diverse opdrachten ervaar je zelf hoe het is om een TOS te hebben. Al doende leer je wat mensen met een TOS ervaren in allerlei dagelijkse situaties.
  • Door het ervaren word je je meer bewust van je eigen handelen; je vergaart kennis en krijgt handvatten om kinderen met een TOS te ondersteunen in hun dagelijks functioneren thuis, op school en tijdens vrije tijd.

Voor wie

Het circuit is bedoeld voor leerkrachten, onderwijsassistenten, IB-ers en RT-ers binnen het (speciaal) basisonderwijs.

Datum

De module ‘Ervaar TOS’ wordt op aanvraag verzorgd.

Waar?

VierTaal College
Steenwijklaan 30
2541 RL Den Haag

Hoe meldt u zich aan?

Wilt u deze cursus of een deel ervan bijwonen, dan kunt u zich digitaal inschrijven via onderstaand formulier.

  • Hidden