TOS in het PO – Module Communicatieve Redzaamheid (Amsterdam)

TOS in het PO - Module Communicatieve Redzaamheid

“Hoe kan het toch dat Ian, die een beperkte woordenschat heeft, vaak de instructies niet begrijpt en in heel korte, incomplete zinnetjes spreekt, veel makkelijker vriendjes krijgt en veel duidelijker kan maken wat hij wil dan zijn tweelingzusje Alice? Alice begrijpt toch veel meer, en kan langere zinnetjes maken!

Communicatieve redzaamheid heeft te maken met de vaardigheid van een kind om de beschikbare taal optimaal in te zetten. Het blijft lastig om te beoordelen hoe communicatief redzaam een kind met een TOS is. In deze bijeenkomst wordt uitgelegd welke factoren bijdragen aan de communicatieve redzaamheid. En de CR-screeningslijst wordt besproken en hieraan worden handelingssuggesties gekoppeld.

Doel

Na afloop van de module heeft u:
  • heeft u inzicht in hoe de Communicatieve Redzaamheid (CR) bij kinderen met TOS is opgebouwd
  • kent u de opbouw van de CR-lijst, zodat u deze voor leerlingen kunt invullen
  • kunt u handelingssuggesties aan een ingevulde CR-lijst koppelen
  • kunt u uit relevante handelingssuggesties een keuze maken en een handelingsplan opstellen

Voor wie

Leerkrachten, onderwijsassistenten, IB-ers en RT-ers binnen het (speciaal) basisonderwijs.

Data

  • 17-02-2021,  tijd 15.00-17.30 uur

Waar?

ONLINE

Hoe meldt u zich aan?

Wilt u deze cursus of een deel ervan bijwonen, dan kunt u zich digitaal inschrijven via onderstaande formulier. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met: cursuscentrum.amsterdam@viertaal.nl