Taal uitlokken bij taalzwakke kinderen

“Hoe was je vakantie?” “O, leuk…”. Ik stel vragen, maar krijg vaak geen antwoord. Telkens stagneert het gesprek weer. Hoe kan ik de taalzwakke leerlingen aan de praat krijgen?”

Vragen kunnen een goed middel zijn om de (taal-)ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Maar vragen stellen heeft ook nadelige effecten, zeker voor taalzwakke kinderen. Welk type vraag lokt wél taal uit en welke andere technieken zijn er  om het gesprek gaande te houden? Soms werkt een mededeling beter dan een  vraag; maar hoe maak je van een vraag een mededeling? Al deze aspecten gaan we  bespreken, observeren op video en samen oefenen / ervaren. Verder komen ter  sprake: de denk stimulerende gesprekstechnieken (DGM) en filosofische gesprekken met kinderen.

Doel

Na afloop van deze workshop kunt u:
  • verschillende type vragen en hun effect herkennen;
  • effectieve vragen stellen;
  • het aantal vragen goed doseren;
  • een vraag omzetten in een mededeling die taal uitlokt.

Voor wie

Leerkrachten, onderwijsassistenten, IB-ers en RT-ers binnen het (speciaal) basisonderwijs.

Datum

17 januari 2024

Waar?

A. Roozendaalschool, cursuslokaal
Jan Tooropstraat 13
1062 BK  Amsterdam

Hoe meldt u zich aan?

Wilt u deze cursus of een deel ervan bijwonen, dan kunt u zich digitaal inschrijven via onderstaande link. Voor iedere persoon moet een apart inschrijfformulier ingevuld worden. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met: cursuscentrum.amsterdam@viertaal.nl