TOS in het PO – Workshop Zinsbouw in kleuren (Kleurengrammatica) Onder- en Middenbouw (Amsterdam)

TOS in het PO – Workshop Zinsbouw in kleuren (Kleurengrammatica) Onder- en Middenbouw (Amsterdam)

“Sofie maakt nog steeds van die kromme zinnen, hoewel ik haar altijd wel verbeter” “Als Mehmet iets vertelt, laat hij nog steeds woorden weg, waardoor ik zijn zinnen niet goed begrijp” “Jan blijft in van die korte zinnetjes praten, hoewel hij daar eigenlijk te oud voor is”

Voor kinderen met een taalstoornis is de verwerving van de zinsbouw en grammaticale regels een van de moeilijkste aspecten in de taalontwikkeling. Om de taalstructuur goed te leren beheersen, is er langdurige en expliciete training nodig.

Zowel voor jonge als oudere kinderen met een TOS biedt het spelenderwijs reflecteren op taal en het bouwen van zinnen met een kleurengrammatica een goede, visuele ondersteuning. Deze aanpak is ook zeer geschikt voor kinderen die Nederlands als tweede taal verwerven.

Doel Onder- en Middenbouw

Na afloop van deze module:
  • kennis van de problemen in de grammaticale ontwikkeling bij  jonge kinderen met een TOS;
  • inzicht in en oefeningen voor een effectieve aanpak:
    • visualiseren van woordaccenten en zinsmelodie
    • gebruik van de kleurengrammatica met diverse visuele middelen
    • inzet van de methodieken:  Woorden in Prenten en Zien is Snappen
  • ideeën hoe u deze grammaticale aanpak ook kunt inzetten  bij meertalige kinderen.

Voor wie

Leerkrachten onder- en middenbouw, onderwijsassistenten, IB-ers en RT-ers binnen het (speciaal) basisonderwijs.

Datum

Datum: 8 februari 2023 van 15.00-17.30 uur (let op voor onder- en middenbouw)

Hoe meldt u zich aan?

Wilt u deze cursus of een deel ervan bijwonen, dan kunt u zich digitaal inschrijven via onderstaande link. Voor iedere persoon moet een apart inschrijfformulier ingevuld worden. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met: cursuscentrum.amsterdam@viertaal.nl