TOS in het PO - module Meertaligheid

TOS in het PO – Module Meertaligheid

“Mehmet zit al bijna een jaar bij mij in de klas maar spreekt nog steeds geen Nederlands, moet ik mij zorgen maken?” “De ouders van Aisha spreken alleen Berbers met haar, moeten ze thuis geen Nederlands met haar gaan spreken?” “Mitchell spreekt Engels met zijn vader en Spaans met zijn moeder, op school spreekt hij Nederlands, is dit niet te veel voor hem?”

In het basisonderwijs hebben veel kinderen een andere moedertaal dan het Nederlands, dat als tweede of derde taal verworven wordt. Er heersen veel misverstanden rondom meertaligheid. In deze module proberen we deze misverstanden op te helderen door u inzicht te geven in de meertalige ontwikkeling en het belang van de eigen taal en cultuur. Wij geven u handreikingen om adviezen te geven met betrekking tot de meertalige ontwikkeling die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de ouders en de kinderen. Ook vertellen we hoe u in de groep en op school kunt omgaan met de diversiteit in talen en culturen.

Doel

Na afloop van deze module:
  • bent u op de hoogte van het verloop van de meertalige ontwikkeling;
  • bent u zich bewust van de misverstanden met betrekking tot meertaligheid;
  • heeft u inzicht in het belang van de eigen taal en cultuur en kan hier gericht aandacht aan schenken in de groep;
  • bent u op de hoogte van de moeilijkheden en mogelijkheden in de communicatie met ouders met een andere taal en cultuur;
  • kunt u anderstalige ouders beter adviseren met betrekking tot de keuze van de talen die ze met hun kinderen spreken.

Voor wie

Leerkrachten, onderwijsassistenten, IB-ers en RT-ers binnen het (speciaal) basisonderwijs.

Datum

30-10-2019, tijd 15.00-17.30

Waar?

A. Roozendaalschool, cursuslokaal
Jan Tooropstraat 13
1062 BK  Amsterdam

Hoe meldt u zich aan?

Wilt u deze cursus of een deel ervan bijwonen, dan kunt u zich digitaal inschrijven via onderstaande formulier. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met: cursuscentrum.amsterdam@viertaal.nl

Direct inschrijven