16 januari 2020

DeTaalklas officieel van start in Amsterdam

Op dinsdag 14 januari is de DeTaalklas officieel geopend, met een klein feestje in de nieuwe kleutergroep! DeTaalklas is een gezamenlijk initiatief van De Alexander Roozendaalschool (Stichting VierTaal) en de Van Detschool (Stichting Orion). Voor leerlingen van 4 tot 7 jaar met gedragsproblemen en een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Handig om te lezen:

Samenwerking cluster 2 en 4

Met DeTaalklas wordt voorzien in de vraag om intensief en specialistisch aanbod te bieden. Gericht op de taalontwikkeling in combinatie met de structuur, gedragsinterventies en voorspelbaarheid die past bij het onderwijs van cluster-4.

Een mooie samenwerking tussen VierTaal en Orion met een intensief cluster 2 en cluster 4 aanbod en in samenspraak en met ondersteuning van het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen.

Wilt u meer weten over DeTaalklas? Informatie, toelatingscriteria en contactgegevens vindt u in de folder. 

Folder over DeTaalklas

Deel deze pagina