19 november 2019

DeTaalklas van start in Amsterdam

De Alexander Roozendaal (Stichting VierTaal) en de Van Detschool (Stichting Orion) zijn gestart met een gezamenlijk initiatief; DeTaalklas. DeTaalklas is bedoeld voor leerlingen van 4 tot 7 jaar met gedragsproblemen en een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Handig om te lezen:

Samenwerking cluster 2 en 4

Met DeTaalklas wordt voorzien in de vraag om intensief en specialistisch aanbod te bieden. Gericht op de taalontwikkeling in combinatie met de structuur, gedragsinterventies en voorspelbaarheid die past bij het onderwijs van cluster-4.

Een mooie samenwerking tussen VierTaal en Orion met een intensief cluster 2 en cluster 4 aanbod en in samenspraak en met ondersteuning van het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen.

Wilt u meer weten over DeTaalklas? Informatie, toelatingscriteria en contactgegevens vindt u in de folder. 

Folder over DeTaalklas

Deel deze pagina