Ouderorganisaties FOSS en FODOK

30 september 2019

Informatiedag 2 november 2019

FODOK en FOSS werken al jarenlang samen voor ouders en kinderen. Ze behartigen de belangen van kinderen en ouders in Den Haag, maar ook in onderwijs en zorg. Ze brengen ouders en kinderen bij elkaar en geven informatie op allerlei terreinen.

Ook handig om te lezen:

Ouders en FODOK en FOSS hebben elkaar nodig om dove en slechthorende kinderen en kinderen met TOS een zo goed mogelijke toekomst te geven! Daarom vinden ze het belangrijk dat de ouders van alle kinderen die bij ons op school of in begeleiding zitten hen kennen.

Informatie

Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuwe gezamenlijke website van FOSS en FODOK, waar veel informatie te vinden zal zijn over taalontwikkelingsstoornissen, doofheid en slechthorendheid. Binnenkort komen er nieuwe flyers die kunnen worden meegegeven aan de kinderen. Voor nu willen ze u (én de ouders) wijzen op de mogelijkheid om ze te benaderen met vragen en ervaringen, voor deelname aan een informatiemarkt en/of ouderavond en wellicht voor het verzorgen van workshops of lezingen.

Ontmoetings- en informatiedag 2 november te Utrecht

Daarnaast willen ze kinderen, ouders en professionals alvast op de hoogte stellen van de landelijke ontmoetings- en informatiedag Samen verder! van FOSS, FODOK, SH-Jong (slechthorende jongeren) en SpraakSaam (TOS-jongeren) op zaterdag 2 november in Utrecht. Een dag met een interessant programma, veel ontmoetingsmogelijkheden en een kinder- en een jongerenprogramma. Het programma en de aanmeldingsmogelijkheden vindt u via deze link.

Namens de besturen van FODOK en FOSS graag tot ziens!