Missie en ambitie

De missie en ambitie van VierTaal

Gelijke kansen door verschil te maken

De VierTaal professionals maken verschil door in het aanbod en hun werkwijze meer dan gemiddeld aandacht te besteden aan de taalontwikkeling en de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden van hun leerlingen. Om hen zo goed mogelijk toe te rusten en voor te bereiden op (gelijkwaardige) participatie in de maatschappij.

De VierTaal leerlingen kennen, anders dan leerlingen in het regulier onderwijs, barrières op auditief en/of communicatief gebied. Echter, alle leerlingen houden zich bezig met het vinden van antwoorden op uitdagingen in het leven om hun talenten te kunnen ontplooien. In die zin zijn de VierTaal leerlingen niet anders dan andere leerlingen.

Ambities

VierTaal vat haar missie samen in de slogan: ‘gelijke kansen door verschil te maken’. Daarbij hebben we drie concrete ambities geformuleerd:
1. Gelijkwaardige participatie
We willen cluster 2 leerlingen toerusten en voorbereiden op een gelijkwaardige participatie in de (horende) maatschappij.
2. Naar meer inclusief
Wij dragen bij aan onderwijs en begeleiding in een zo inclusief mogelijke setting, in samenwerking met het regulier onderwijs. Thuisnabij en meer inclusief waar het kan, speciaal als het moet en altijd in verbinding met de maatschappij.
3. Expertise & kwaliteit
Het onderwijs en de begeleiding is specifiek gericht op de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en redzaamheid voor slechthorende leerlingen & leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en wordt uitgevoerd volgens de laatste inzichten.

Volwaardige participatie

Wij geven leerlingen die slechthorend zijn of een TOS hebben een noodzakelijke basis mee zodat ze op latere leeftijd communicatief redzaam zijn en gelijkwaardige kunnen participeren in de maatschappij. Die volwaardige participatie is waar we het allemaal voor doen en daarom bewegen we steeds meer naar inclusief (en thuisnabij) onderwijs.

Bekijk de animatie voor de missie en ambitie van VierTaal

Kerncompetenties

In ons onderwijs en ambulante dienstverlening ontwikkelt een leerling kerncompetenties om bewust keuzes te maken en van daaruit stappen te zetten, in verbinding met anderen.

VierTaal noemt deze competenties: kiezen, maken en delen:
Kiezen om de juiste keuzes te kunnen maken, op basis van kennis van de wereld en vooral ook van jezelf.
Maken van dingen die jij belangrijk vindt om bij te dragen aan de maatschappij, in welke vorm dan ook.
Delen van spullen, ruimte, tijd, kennis, ideeën en gevoelens om als mens en maatschappij te blijven ontwikkelen.

Kiezen, maken en delen loopt als een rode draad door ons onderwijs. Tegelijkertijd besteedt VierTaal in haar onderwijs nadrukkelijk aandacht aan lezen, schrijven, rekenen, muzische, motorische en creatieve ontwikkeling en kennis van de wereld.

VierTaal InstellingsPlan (VIP)

Het VierTaal strategisch instellingsplan is met veel betrokkenheid van professionals in de regio's, het VierTaal directieteam, de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsraad tot stand gekomen. Het plan heeft een belangrijke functie in de gezamenlijke identiteit van de scholen en diensten die vallen onder Stichting VierTaal.

Lees hier het volledige Strategisch Instellingsplan van Stichting VierTaal