Missie & visie

De missie en visie van VierTaal

Gelijke kansen door verschil te maken

De VierTaal professionals maken verschil door in het aanbod en hun werkwijze meer dan gemiddeld aandacht te besteden aan de taalontwikkeling en de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden van hun leerlingen om hen zo goed mogelijk toe te rusten en voor te bereiden op (gelijkwaardige) participatie in de maatschappij. Het gaat dan om het ontwikkelen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, cognitieve, motorische, sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden en gebruik van methodieken om de taalontwikkeling en de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden te optimaliseren, zoals Nederlands ondersteund met gebaren (NmG) en visualisatie.

Vanuit de kernwaarde ‘humaniteit’

VierTaal werkt aan deze missie vanuit haar kernwaarde humaniteit. Onze professionals baseren hun handelen op de menselijke maat vanuit openbaar onderwijs: toegankelijk onderwijs waarbij iedere geïndiceerde leerling welkom is ongeacht zijn/haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij geloven in een maatschappij waarin alle burgers op gelijkwaardige wijze benaderd en behandeld worden, zonder daarbij onderlinge verschillen uit het oog te verliezen.

De VierTaal leerlingen kennen, anders dan leerlingen in het regulier onderwijs, barrières op auditief en/of communicatief gebied. Echter, alle leerlingen houden zich bezig met het vinden van antwoorden op uitdagingen in het leven om hun talenten te kunnen ontplooien. In die zin zijn de VierTaal leerlingen niet anders dan andere leerlingen.

Kiezen, maken en delen

VierTaal draagt zo veel mogelijk bij aan de ontwikkeling van haar leerlingen, om een eigen plek te vinden in de maatschappij. Daarbij is VierTaal ervan overtuigd dat het voor haar leerlingen belangrijk is dat ze zo veel als mogelijk hun eigen plek vinden en regie nemen over hun leven.

Bekijk de animatie van VierTaal

Kerncompetenties

In ons onderwijs en ambulante dienstverlening ontwikkelt een leerling kerncompetenties om bewust keuzes te maken en van daaruit stappen te zetten, in verbinding met anderen.

VierTaal noemt deze competenties: kiezen, maken en delen:
Kiezen om de juiste keuzes te kunnen maken, op basis van kennis van de wereld en vooral ook van jezelf.
Maken van dingen die jij belangrijk vindt om bij te dragen aan de maatschappij, in welke vorm dan ook.
Delen van spullen, ruimte, tijd, kennis, ideeën en gevoelens om als mens en maatschappij te blijven ontwikkelen.

Kiezen, maken en delen loopt als een rode draad door ons onderwijs. Tegelijkertijd besteedt VierTaal in haar onderwijs nadrukkelijk aandacht aan lezen, schrijven, rekenen, muzische, motorische en creatieve ontwikkeling en kennis van de wereld.

Strategisch Instellingsplan

Het strategisch instellingsplan is met veel betrokkenheid van professionals in de regio's, het VierTaal directieteam, de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsraad tot stand gekomen. Het plan heeft een belangrijke functie in de gezamenlijke identiteit van de scholen en diensten die vallen onder Stichting VierTaal.

Download hier het Strategisch Instellingsplan van Stichting VierTaal