Start schooljaar 2020-2021

Schooljaar 2020-2021 is begonnen!

De voorbereidingen voor het nieuwe VierTaal schooljaar zijn in volle gang. De scholen in regio Noord zijn al gestart met lessen en regio Midden opent de deuren op maandag 31 augustus. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en kijken er naar uit de kinderen weer op school te zien!

Corona

Helaas hebben we nog steeds met corona te maken en alle maatregelen die daarbij horen. Dit vraagt aanpassingen op school en in het contact met  ouders/verzorgers en andere betrokkenen. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking. We doen er alles aan om de kinderen dit jaar zo fijn en zo goed mogelijke onderwijs te geven. Andersom vragen we ook aan u om zich aan de landelijke richtlijnen te houden en maatregelen binnen de school op te volgen.

Maatregelen

Alle algemene maatregelen die voor de zomervakantie zijn opgesteld, gelden nu ook nog. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en zoveel mogelijk afstand houden. Alle maatregelen, specifieke en praktische informatie wordt via de scholen gedeeld met ouders/verzorgers en andere betrokkenen. Veiligheid voor onze leerlingen, ouders en onze medewerkers staat voorop!

Ventilatie

Er is de laatste weken in het nieuws veel te doen geweest over ventilatie- en
klimaatsystemen. U hoeft zich daar geen zorgen over te maken. Wij zorgen ervoor dat op al onze locaties de installaties voldoen aan de richtlijnen. Daarnaast zetten we zoveel als mogelijk de deuren en ramen open voor natuurlijke ventilatie.

5 jaar VierTaal

Gelukkig is er meer dan corona; dit schooljaar vieren we het 5-jarige bestaan van VierTaal! Hier besteden we op school natuurlijk aandacht aan. Een mooi moment om samen stil te staan bij wat we met elkaar hebben bereikt. Voor nu wensen we  iedereen een fijne start en een mooi schooljaar toe! Heeft u nog vragen, neem dan rechtstreeks contact op met één van onze scholen.

Deel deze pagina