Schooldiploma Voortgezet Speciaal Onderwijs

8 juli 2022

Schooldiploma VSO arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel voor onze leerlingen!

Zo trots op onze leerlingen van het VierTaal College in Den Haag. Naast alle schoolverlaters die uitstromen naar regulier praktijkonderwijs of een reguliere VMBO school, hebben wij dit jaar voor het eerst aan vier leerlingen het schooldiploma VSO arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel mogen uitreiken!