Ambulant begeleider

Ambulant begeleider regio Den Haag

Voor onze locatie Den Haag is Stichting VierTaal per 1 januari 2020 op zoek naar een Ambulant begeleider voor 0,8 - 1,0 fte.

Stichting VierTaal is de instelling voor openbaar cluster 2 onderwijs. VierTaal biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen met een communicatieve en/of auditieve beperkingen. Een deel van de leerlingen is gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis.  

De regio Den Haag heeft drie afdelingen: de Cor Emousschool, speciaal basisonderwijs,​ het VierTaal​ College, speciaal voortgezet onderwijs en de Ambulante Dienstverlening.

Over deze vacature

Functie / taakomschrijving

De ambulant begeleider van de ambulante dienst VierTaal Den Haag begeleidt leerlingen in het reguliere basis en voortgezet onderwijs met een cluster 2 onderwijsarrangement. Hij/zij is een gekwalificeerde leerkracht met ervaring in het werken met leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking.

 Kernactiviteiten

 • Leerkrachten, IB-ers en RT-ers coachen t.b.v. leerlingen met SH, TOS, of ASS-problematiek met een arrangement in het regulier onderwijs;
 • Ondersteuning bieden aan het samenstellen van een verantwoord ontwikkelingsperspectief voor de leerlingen;
 • Ondersteuning bieden bij het opzetten en evalueren van het ontwikkelplan;
 • Individuele of groepsondersteuning bieden aan leerlingen zowel onderwijskundig als handicap-specifiek;
 • Gericht observeren in de klas en tijdens RT ten behoeve van handelingsgericht werken;
 • Participeren in een multidisciplinair team;
 • Contacten onderhouden en samenwerken met de ouders;
 • Intermediair zijn tussen alle intern en extern betrokkenen;
 • Consultatieve gesprekken voeren met scholen en ouders n.a.v. een hulpvraag.

 Kennis en vaardigheden

 • Brede ervaring als leerkracht binnen basis of speciaal onderwijs;
 • Diagnostische kennis en vaardigheden en het kunnen interpreteren van onderzoeksgegevens; Onderzoeksgegevens om kunnen zetten in handelingsadviezen op diverse niveaus;
 • Ervaring in het coachen van leerkrachten;
 • Ervaring in het leiden van gesprekken;
 • Ervaring in het kunnen opbouwen van een leerlingdossier;
 • Ervaring in het kunnen beschrijven van een integratief beeld van een leerling;
 • Zelfstandig werk kunnen plannen en uitvoeren.

Sollicitanten dienen de bereidheid te hebben tot:

 • Het volgen van een gerichte opleiding tot Master SEN of vergelijkbare opleiding;
 • Het gebruiken van de eigen auto (dienstreizen worden vergoed).

 Opleidingseisen

 • Bevoegd leerkracht;
 • Aanvullende opleiding op het gebied van de doelgroep of coachende vaardigheden strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijke aanstelling met ingang van 1 januari 2020 voor de duur van een jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd bij goed functioneren. De functie is ingeschaald conform de CAO PO, schaal L11. De functieomschrijving is opvraagbaar.

Informatie en sollicitatie

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de teamleider ambulante begeleiding, Marleen Vermin: m.vermin@viertaal.nl.

U kunt direct solliciteren via onderstaand formulier. Of stuur uw sollicitatiebrief met curriculum vitae vòòr 20 november 2019 naar mevrouw Joane van Vulpen, e-mailadres j.vanvulpen@viertaal.nl, onder vermelding van Vacature Ambulant begeleider, t.a.v. mevrouw Ingrid Okhuijsen, regiodirecteur.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern bij VierTaal opengesteld.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Samenvatting
Functie:Ambulant begeleiderOnderwijs soort:Primair OnderwijsSpeciaal OnderwijsVoortgezet OnderwijsVoortgezet Speciaal OnderwijsFTE:0,8-1 fteRegio:Den HaagDatum gepubliceerd:31 oktober 2019Reageren voor:19 november 2019
Teamleider

Marleen Verminm.vermin@viertaal.nl070-3599985

Direct solliciteren

Vacature

Download hier de vacature voor Ambulant begeleider in pdf formaat.