Intern begeleider

Intern begeleider regio Den Haag

Voor onze locatie Den Haag (Cor Emousschool) is Stichting VierTaal per 1 februari
2020 voor de bovenbouw op zoek naar een Intern begeleider voor 0,8 - 1,0 fte.

Stichting VierTaal is de instelling voor openbaar cluster 2 onderwijs. VierTaal biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen met een communicatieve en/of auditieve beperkingen. Een deel van de leerlingen is gediagnosticeerd met een
autismespectrumstoornis.

De regio Den Haag heeft drie afdelingen: de Cor Emousschool, speciaal basisonderwijs,​ het VierTaal​ College, speciaal voortgezet onderwijs en de Ambulante Dienstverlening.

Over deze vacature

Functie- / taakomschrijving

De intern begeleider (IB-er) is een duizendpoot die binnen de Cor Emousschool verantwoordelijk is voor de coördinatie van de zorg en het zorgbeleid van de school. Je levert een actieve bijdrage aan het onderwijsbeleid. Je maakt daarnaast deel uit van het managementteam (MTSO) van de school en werkt nauw samen met de andere twee IB-ers.

Je werkt binnen het zorgbeleid ook nauw samen met de gedragsdeskundigen. Vanuit de principes van handelingsgericht werken stem je constant af met de gedragsdeskundigen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. Je neemt deel aan multidisciplinaire overleggen binnen het handelingsgericht werken. Vanuit onderwijskundig leiderschap bereid je in nauw overleg met het MTSO de uitvoering van het onderwijsbeleid voor, je volgt de ontwikkelingen en houdt de  leerkrachten hiervan op de hoogte.

Een belangrijk onderdeel van je functie is het coachen van leerkrachten op de uitvoer van het onderwijs- en zorgbeleid en hen ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van groepsplannen en OPP’s. Daarnaast ondersteun je de leerkrachten bij de begeleiding en het onderwijzen van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en andere ondersteuningsbehoeften. Verder ben je aanspreekpunt voor ouders en directie en geef je leiding aan de leerlingbesprekingen.

Functie-eisen

● Je bent in het bezit van een Pabo-diploma aangevuld met een relevante HBO+opleiding;
● Je hebt relevante werkervaring binnen een reguliere basisschool en/of in het
speciaal onderwijs;
● Je hebt een enthousiaste, professionele en oplossingsgerichte werkhouding;
● Je werkt graag samen met anderen;
● Je hebt actuele kennis over passend onderwijs;
● Je bent pedagogisch sterk en gestructureerd;
● Je hebt ervaring met het opbrengstgericht- en handelingsgericht werken;
● Je hebt zicht op didactische leerlijnen en referentieniveaus;
● Je hebt zicht op het pedagogisch klimaat in de groepen en de school;
● Je bent in staat om onderzoek en analyses uit te voeren;
● Je kunt leerkrachten ondersteuning bieden vanuit de kwaliteiten van de
leerkracht;
● Je kunt gevraagd en ongevraagd passend advies geven;
● Je kunt klassenbezoeken effectief inzetten;
● Je bent communicatief sterk en in staat om met alle betrokkenen tot een
constructief gesprek te komen;
● Je bent in staat om te reflecteren op het handelen van de ander en dat van jezelf en je kunt dit omzetten in concrete ontwikkeldoelen.

Wij bieden:

● Een uitdagende functie, met ruimte voor initiatief;
● Coaching en interne scholing;
● Een werkplek in een breed multidisciplinair team, onder andere met andere intern begeleiders en gedragsdeskundigen;
● Een multiculturele school met inspirerende leerlingen en een enthousiast team.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijke aanstelling van een jaar vanaf 1 februari 2020, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd bij goed functioneren. De functie is ingeschaald conform de cao PO, schaal L12. De functieomschrijving is opvraagbaar.

Informatie en sollicitaties

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Ingrid Okhuijsen (regiodirecteur) via e-mailadres i.okhuijsen@viertaal.nl.

Je kunt je sollicitatiebrief met curriculum vitae vòòr 25 november 2019 sturen naar mevrouw Joane van Vulpen, e-mailadres j.vanvulpen@viertaal.nl, onder vermelding van sollicitatie Intern Begeleider, t.a.v. mevrouw Ingrid Okhuijsen, regiodirecteur.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken zal plaatsvinden op 3 december 2019 in de middag, houd deze tijd beschikbaar.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Samenvatting
Functie:Intern begeleiderOndersteunend personeelOnderwijs soort:Speciaal OnderwijsFTE:0,8-1 fteRegio:Den HaagDatum gepubliceerd:5 november 2019Reageren voor:24 november 2019
Regiodirecteur

Ingrid Okhuijseni.okhuijsen@viertaal.nl070 – 3948994

Vacature

Download hier de vacature voor Intern begeleider in pdf formaat.