Gelijke kansen door Alice - mentor en docent

Groeien en bloeien bij VierTaal

Alice is mentor en docent wiskunde, Nederlands, Engels en Duits op het VierTaal College Schagen. Ze begon haar onderwijscarrière in het reguliere basisonderwijs, als docent humanistische vorming. Ze herinnert zich een jongen met autisme, die tijdens haar les onder tafel kroop. “Ik ben letterlijk naast hem gaan zitten om me in hem te verplaatsen. Uiteindelijk kwam de jongen zelf tevoorschijn en ging meedoen.” Die positieve houding heeft Alice altijd gehouden. Ook bij VierTaal begeleidt ze haar leerlingen zoveel mogelijk coachend, vanuit ‘Positive Behavior Support’.

Naast docent en mentor is Alice ‘ambassadeur professionele cultuur’, lid van de deel-medezeggenschapsraad en begeleider van de leerlingenraad. “VierTaal is een bijzondere organisatie”, vindt ze. “Met elkaar maken we het verschil voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of slechthorendheid, soms in combinatie met autisme en ADHD. In welke functie dan ook, we zijn allemaal professionals die zich met hart en ziel inzetten. We zien wat deze kinderen nodig hebben en handelen op basis van hun behoeften. Hierbij maken we gebruik van alle mogelijke middelen, zoals digiborden, Soundfield stemversterking en specifieke methodes om communicatie te bevorderen.”

Werken bij VierTaal

Meer weten over werken bij VierTaal en de actuele vacatures?

Bekijk het interview met Alice

In welke functie dan ook, we zijn bij VierTaal allemaal professionals die zich met hart en ziel inzetten voor de leerlingen.'

Video interview

Sterke gemene deler

Dat alle medewerkers hetzelfde doel dienen, merk je heel goed. Alice: “Bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten van de ambassadeurs en tijdens de jaarlijkse VierDag. We hebben allemaal de roeping om onze leerlingen te begeleiden naar een stevige basis voor de toekomst. Dat is een sterke gemene deler.” Zelf krijgt Alice er veel energie van om te zien dat leerlingen dankzij de gezamenlijke inspanningen een volwaardig en gelukkig leven kunnen leiden. Dat zij verder kunnen groeien en bloeien vanuit hun eigen kracht.

Welbevinden en zelfvertrouwen

“Welbevinden en zelfvertrouwen vormen de basis voor leren”, legt ze uit. “Hierbij zijn vooral communicatieve vaardigheden van groot belang. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. Onze leerlingen hebben veel behoefte aan structuur. Daarom geven we alle lessen volgens een vast patroon. En we maken de leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces.” Soms blijken ook onverwachte zaken een positief effect te hebben op het welbevinden. Zo verzorgde Alice een tijdlang muziekles op school. “Een leerling liep altijd zonder enig zelfvertrouwen, in elkaar gedoken en met neergeslagen ogen door de school. Na de muziekles zag ik hem ineens zelfverzekerd, rechtop en met een blije blik bijna huppelen! Dat was voor mij een drive om meer met muziek te doen. Met als resultaat: door leerlingen zelfbedachte en volledig zelf uitgevoerde musicals en andere optredens. Wat nog meer blije gezichten opleverde. Echt leuk!”

Blijven ontwikkelen

De missie van VierTaal is: gelijke kansen door verschil te maken. Hoe Alice het verschil maakt? “Ik blijf altijd op zoek naar mogelijkheden voor elke leerling om door te groeien en bloeien. Dat doe ik vanuit mijn expertise, ervaring en empathie. En door het toepassen van positieve psychologie. Ik blijf me op dat gebied voortdurend ontwikkelen, bijvoorbeeld door een aanvullende masterstudie en diverse cursussen. VierTaal geeft hiervoor alle ruimte – ook als het gaat om middelen die helpen ons onderwijs te verbeteren. Zo heb ik zelf de psycho-educatieve methode ‘Pas maar toe!’ ontwikkeld samen met leerlingen. Hiermee leren zij hun eigen kwaliteiten en beperking te verwoorden en aan te geven wat hen helpt. Dat is essentieel voor een goede overgang naar vervolgonderwijs of werk. Ik ben deze leerlingen blijven volgen en inmiddels ben ik bezig met een vervolgboek: ‘Met TOS op de Praatstoel’. Het is heel leuk en interessant om te onderzoeken of onze aanpak zin heeft gehad en wat misschien beter kan.” Leuk detail: een voormalig leerling heeft de illustraties gemaakt voor het boek.

Humaniteit als uitgangspunt

Een empathische en positieve aanpak is direct verbonden met humaniteit. “Humaniteit is het uitgangspunt bij al mijn overwegingen en handelen”, vertelt Alice. “Als het om leerlingen gaat, maar ook waar het collega’s betreft. Ik vind dat je leerlingen altijd serieus moet nemen. Luister goed naar wat zij te vertellen hebben of wat zij non-verbaal duidelijk maken. Dat geeft veel informatie waar je op kunt inhaken. Je werkt hier nooit ‘op de automatische piloot’. Daarom maak ik zeer bewust keuzes, bij elke overweging en elke handeling. Als we ons realiseren dat bepaalde keuzes zorgen voor positieve resultaten, gaan we ze vaker toepassen en onderzoeken of ze ook in andere gevallen helpen. Zo kunnen we ze concreet gestalte geven. Bijvoorbeeld in de vorm van een tip of soms een nieuwe methode of een boek. Dat is het maken. Het delen van die tastbare resultaten met anderen is voor mij een logisch gevolg.”

'Ik blijf altijd op zoek naar mogelijkheden voor elke leerling.'

Overweldigende ervaringen

Alice is blij met de mogelijkheden die VierTaal biedt. “Of je nu leerling bent of leraar: hier kun je groeien en bloeien! Het is soms overweldigend om te zien hoe leerlingen ondanks hun taalontwikkelingsstoornis of slechthorendheid prima in staat zijn om over zichzelf te spreken. Te praten over hun kwaliteiten, over de dingen waar zij tegenaan lopen en hoe je hen kan helpen. En dat mede dankzij onze aanpak en methodes! Regelmatig komen hele gevoelige zaken aan bod. Het zijn dan ook kwetsbare leerlingen. Daarom besteden we extra aandacht aan de sociaal-emotionele vaardigheden. Als je dan ziet hoe leerlingen sterker worden, opbloeien, met zelfvertrouwen echt verder kunnen… dat raakt mij enorm. Ja, daar word ik ronduit gelukkig van!”