Gelijke kansen door Suzan - ambulant begeleider

Werken met kinderen geeft positieve energie!

Goed luisteren, dat vormt voor Suzan de basis in haar werk als ambulant begeleider. “Door te luisteren en dóór te vragen, krijg je een beeld van waar een kind op school tegenaan loopt. Zo kom je tot de kern en kun je een begeleidingsplan op maat maken. Dat doe je met iedereen die betrokken is: van het kind zelf en de ouders tot en met de school en specialisten.”

Suzan is één van de ambulant begeleiders van VierTaal in Den Haag. Een jaar of 10 geleden maakte ze als leerkracht de overstap van het regulier basisonderwijs naar het speciaal onderwijs. Begin 2019 ging ze aan de slag als ambulant begeleider bij VierTaal. “In plaats van een groep leerlingen lesgeven, wilde ik kinderen een-op-een kunnen helpen bij problematiek”, vertelt ze. Suzan ondersteunt nu alleen leerlingen op basisscholen, maar VierTaal biedt ook ambulante begeleiding in het voortgezet onderwijs.

Werken bij VierTaal

Meer weten over werken bij VierTaal en de actuele vacatures?

Bekijk het interview met Suzan

Goed luisteren vormt voor Suzan de basis in haar werk als ambulant begeleider bij VierTaal. “Door te luisteren en dóór te vragen, krijg je een beeld van waar een kind op school tegenaan loopt. Zo kom je tot de kern voor een begeleidingsplan op maat.” Hoe ze dat doet?

Bekijk het video interview

Communicatief zelfredzaam

“Vanuit VierTaal helpen we kinderen om zelfredzaam te zijn op communicatief gebied”, legt Suzan uit. “Zodat ze goed kunnen omgaan met klasgenootjes, vragen durven stellen en een verhaal vertellen. We begeleiden kinderen op hun eigen school. Maar als intensieve hulp nodig is, kunnen ze terecht op één van onze scholen. Dat maakt VierTaal bijzonder.” Suzan wil de leerling vooral betrekken bij zijn of haar eigen ontwikkeling. “Ik vraag altijd of de leerling weet waarom ik kom. En wat er volgens hem of haar moet gebeuren. Vaak krijg ik dan heel concrete antwoorden. Zoals: meer woorden leren. Daar gaan we dan samen aan werken. Kinderen vinden het fijn als je vraagt wat ze zelf willen. En om te zien hoe ze vooruitgaan. Dat geeft hen zelfvertrouwen.”

Zelfvertrouwen

Zo herinnert Suzan zich een meisje in groep 3. Haar leerkracht riep de hulp van VierTaal in, omdat het meisje geen samenhangend verhaal kon vertellen. “Eerst hebben we samen besproken hoe een verhaal in elkaar steekt, met een begin, midden en eind. Daarna zijn we gaan oefenen. Na een paar keer vroeg ik of ik er een klasgenootje bij mocht halen, aan wie ze haar verhaal kon vertellen. Dat durfde ze wel, aan haar beste vriendin. De volgende stap was dat ze haar verhaal in de klas ging vertellen. Spannend natuurlijk… ze wilde graag dat ik meeging. En het ging goed! Die glimlach van oor tot oor die ik toen zag, dat was echt fantastisch. Oefenen en meer zelfvertrouwen hadden voor een enorme groeispurt gezorgd. Begeleiding heeft ze inmiddels niet meer nodig!”

Positieve energie

Suzan ziet dat de meeste kinderen het leuk vinden als ze komt. “Ik probeer het gezellig te maken. Ik vertel veel, deel dingen die ik heb meegemaakt en maak grapjes – bijvoorbeeld als ik binnenkom in mijn regenpak. Zo bouwen we een band op. Verder kijk ik goed wat past bij de leerling, waaraan hij of zij op dat moment behoefte heeft. Heeft een kind niet zo’n zin? Dan begin ik bijvoorbeeld met een spel en doe daarna de minder leuke oefeningen. Of ik laat ze een klasgenootje meenemen. Zo vind ik altijd wel een fijne manier om samen te werken. De tijd gaat dan supersnel. Het werken met kinderen geeft me positieve energie!” Op dit moment begeleidt Suzan negen leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Verder is ze druk met voorbereiden en overleg met onder anderen de logopedist, intern begeleiders, psycholoog en natuurlijk ouders. “Want maatwerk kost tijd.”

Eigen keuzes maken

Met haar vrolijke en positieve aanpak wil Suzan het verschil maken. Waarbij goed luisteren het uitgangspunt is om tot de kern te komen. Dat brengt haar op de kernwaarde van VierTaal: humaniteit. “Dit staat voor mij voor de menselijke maat. We treden iedereen zonder vooroordeel tegemoet. Ik zie altijd iets positiefs in een kind. Ik kom niet vertellen hoe het moet, maar we overleggen samen. Ook met de ouders. Want we willen allemaal het beste voor het kind.” De begrippen kiezen, maken en delen horen daarbij. Suzan: “We leren een kind zelfredzaam te worden, zodat het eigen keuzes kan maken. Oefeningen maken en ervaringen delen is hierbij onmisbaar. Zelf maak ik ook voortdurend keuzes. In de manier waarop ik een leerling aanspreek, hoe ik praat met leerkrachten of ouders. En in materialen en opdrachten die aansluiten bij de leeftijd en belevingswereld van het kind.”

Als ambulant begeleider ondersteunt Suzan leerlingen op hun eigen school. “We helpen kinderen om zelfredzaam te zijn op communicatief gebied.”

Verrassend leuk

De overstap naar ambulant begeleider bij VierTaal bevalt Suzan meer dan goed. “Ik koos bewust voor een-op-een begeleiding van leerlingen. Maar ik had niet gedacht dat ik het zó leuk zou vinden! Het is interessant om verschillende scholen te zien en in gesprek te gaan met leerkrachten, intern begeleiders en ouders. Om samen te kijken naar de onderwijsbehoefte van het kind en maatwerk aan te bieden. Ook het contact met collega’s is fijn. We wisselen ervaringen uit, leren van elkaar en brengen elkaar op nieuwe ideeën. Daarnaast doen we leuke dingen zoals een teamuitje of laatst een bakworkshop via online platform Hangout. Door het coronavirus hebben we in korte tijd op afstand leren werken. Dat geldt voor medewerkers en voor leerlingen. Maar het directe contact op school is toch het fijnste!”