VierTaal scholen gesloten t/m de meivakantie vanwege coronavirus

31 maart 2020

Alle scholen van VierTaal gesloten t/m de meivakantie

Helaas laten de ontwikkelingen van het coronavirus zien dat extra maatregelen nodig zijn. VierTaal volgt hierin de landelijke richtlijn en de scholen blijven in ieder geval gesloten t/m de meivakantie.

Alle scholen in Nederland zijn al vanaf 16 maart gesloten vanwege het coronavirus. Deze maatregel was in eerste instantie gesteld tot en met 6 april. Gisteren is door de Rijksoverheid vastgesteld dat een verlenging van de maatregelen noodzakelijk is.

Alle scholen gesloten t/m de meivakantie

Dinsdagavond is vastgesteld dat alle maatregelen worden verlengd t/m dinsdag 28 april. Omdat deze datum in de meivakantie valt, is besloten alle scholen te sluiten t/m de meivakantie. Deze maatregel geldt voor alle leerlingen in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en de kinderopvang. 

Corona ontwikkelingen

Alle inzet vanuit de overheid is erop gericht het coronavirus verder onder controle te krijgen. Alle maatregelen, zoals eerder gesteld, blijven dus van kracht. We zijn er helaas nog niet. Wij doen dan ook de dringende oproep aan u om u aan de regels te houden en ook in de meivakantie thuis te blijven!

Onderwijs op afstand

Voor onze leerlingen wordt zoveel mogelijk onderwijs op afstand georganiseerd. De school van uw kind heeft hierover persoonlijk contact met u. We doen er alles aan om het onderwijs voor uw kind zo goed mogelijk door te laten lopen. De komende weken zetten wij daar weer nieuwe stappen in. Voor 28 april zal duidelijk worden hoe de laatste schoolweken voor de zomervakantie eruit gaan zien. 

Opvang mogelijk voor beperkte groep leerlingen

Voor leerlingen waarvan de ouders in de zorg, bij politie, brandweer of andere maatschappelijke beroepen werken, is opvang nu essentieel. VierTaal heeft daarvoor haar deuren op een aantal locaties geopend. Deze informatie heeft u ontvangen via de school van uw kind. Een overzicht van de cruciale beroepsgroepen is te vinden op: www.rijksoverheid.nl/beroepen

Vragen?

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de school van uw kind voor vragen over het onderwijs op afstand, opvangmogelijkheden en wat dit betekent voor uw kind(eren). Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle actuele informatie en maatregelen terug: https://www.rijksoverheid.nl/actueel

Wij vragen uw begrip voor de situatie en wensen iedereen veel sterkte toe in deze hectische periode. Volg de maatregelen en blijf gezond.

Deel deze pagina