Wereld TOS Dag 18 oktober 2019

Niet alleen voor mensen met een TOS is heldere communicatie belangrijk, voor iedereen kan het fijn zijn. Met deze oproep spreken we een brede doelgroep aan. Het thema is een praktische vertaling van het internationale thema ‘DLD you and me’. DLD (Developmental language disorder) is de Engelstalige term voor TOS.

Logo

Dit jaar is er ook een logo voor de Wereld TOS Dag ontworpen. Het idee achter dit logo is dat taal vaak een woordenbrij en mengelmoes is voor mensen met een TOS. Het is fijn als je helder en duidelijk communiceert. Daarom staat er een heldere spraakballon in het midden. Ook sluit het logo mooi aan bij de het logo dat de VN gebruikt rond het Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en dan met name rond de doelen tot 2030. Daarbij is het creëren van een inclusieve samenleving een belangrijk doel.

Campagne

Voor de Wereld TOS Dag wordt een online campagne met een aantal korte filmpjes over het belang van helder communiceren gemaakt. Ook komt er een website die deze campagne ondersteunt: www.wereldtosdag.nl. Op deze website vind je meer informatie over hoe je helder kunt communiceren, over TOS en het herkennen van een TOS op jonge leeftijd. Ook kunnen organisaties en professionals activiteiten melden die ze organiseren rond WTOSD 2019.

De Wereld TOS Dag vindt plaats op 18 oktober 2019 en is een initiatief van SpraakSaam, Samen Trots, TOS Fabriek, Auris, Kentalis, NSDSK, PENTO, VierTaal en Vitus Zuid.

wereld tos dag