Zomersluiting VierTaal 2022

15 juli 2022

Zomersluiting!

We kijken terug op een fijn schooljaar dat gelukkig op de ‘oude en vertrouwde’ manier afgesloten kon worden met schoolreisjes, kamp en andere leuke activiteiten.

Onze scholen en diensten hebben dit jaar mooie stappen gezet in het werken naar meer inclusief onderwijs voor onze leerlingen. Dank aan alle medewerkers, ouders/verzorgers, leerlingen en samenwerkende partners die daar aan bijdragen.

Voor alle geslaagden (schooldiploma VSO arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel!) en leerlingen die doorstromen naar een andere plek, heel veel succes met jullie nieuwe stap!

VierTaal wenst iedereen een mooie en ontspannen vakantie toe. Onze scholen en diensten zijn er weer op 22 augustus (regio Midden) en 29 augustus (regio Noord). Tot in het nieuwe schooljaar!

Regio Noord zomervakantie van 18 juli t/m 26 augustus 2022

Alexander Roozendaalschool, Professor Burgerschool, VierTaal College Amsterdam, Ambulante Dienst PO en VO/MBO Amsterdam

Burgemeester de Wildeschool, VierTaal College Schagen en Ambulante Dienst Schagen.

Regio Midden zomervakantie van 11 juli t/m 19 augustus 2022

Cor Emousschool, VierTaal College Den Haag en Ambulante Dienst Den Haag.

Het bestuursbureau van VierTaal is beperkt bereikbaar van 25 juli t/m 19 augustus 2022

Deel deze pagina