Aanmeldprocedure

Voor sommige kinderen met een gehoorbeperking of met problemen in de spraaktaalontwikkeling kan extra ondersteuning uitkomst bieden. De leerling moet dan in aanmerking komen voor extra hulp vanuit cluster 2, in de vorm van plaatsing op een speciale (voortgezet) onderwijs school of door de inzet van ambulante begeleiding in het regulier onderwijs.

VierTaal is er voor iedereen die te maken heeft met problemen of beperkingen in horen, verstaan en communiceren. Wij helpen u graag verder en vertellen wat we voor u kunnen betekenen. VierTaal heeft scholen en diensten in verschillende regio’s. Voor meer informatie over aanmelden, neem contact op met een aanmeldpunt in uw regio.

Aanmeldpunten

Regio Amsterdam

Aanmeldpunt regio Amsterdam Speciaal Onderwijs

Voor de Alexander Roozendaalschool en de Professor Burgerschool (speciaal onderwijs) en de Ambulante Dienst PO Amsterdam kunt u contact opnemen met onze contactpersonen / trajectbegeleiders Annelies van Dijk, Anouk den Broeder, Maaike Mollema en Margot Padt.

Telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag, 9.00 – 10.30 uur
T: 020-3460119
E: tb.ars@viertaal.nl
A: Alexander Roozendaalschool, Jan Tooropstraat 13, 1062 BK Amsterdam

Meer informatie
Regio Amsterdam

Aanmeldpunt regio Amsterdam VSO/MBO

Voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs en de Ambulante Dienst VO/MBO kunt u contact opnemen met onze contactpersonen / trajectbegeleiders via:

T: 020 – 411 90 48
E: trajectbegeleiding-ad-vca@viertaal.nl
A: Ambulante Dienst VO/MBO Amsterdam, Zekeringstraat 45, 1014 BP Amsterdam

Meer informatie
Regio Schagen

Aanmeldpunt regio Schagen

Voor Burgemeester de Wildeschool (Speciaal Onderwijs) en VierTaal College Schagen (Voortgezet Speciaal Onderwijs) kunt u contact opnemen met onze contactpersoon / trajectbegeleider: Erik Hersbach

Telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag, 9.00 -11.00 uur
T: 0224 - 29 95 94
E: aanmeldpuntnhn@viertaal.nl
A: VierTaal College Schagen, Hoep 28, 1741MC Schagen

Meer informatie
Regio Den Haag

Aanmeldpunt regio Den Haag

Voor de Cor Emousschool (speciaal onderwijs) en VierTaal College Den Haag (voortgezet speciaal onderwijs) kunt u contact opnemen met onze contactpersoon / trajectbegeleider: Ineke Blaauw.

Telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag, 9.00 -12.00 uur
T: 070-3948994
E: aanmeldpunt.denhaag@viertaal.nl
A: Cor Emousschool, Van Ruysbroekstraat 5, 2531 TG Den Haag

Meer informatie
Regio Almere

Aanmeldpunt regio Almere

Voor de Alexander Roozendaalschool (speciaal onderwijs) en Ambulante Dienst Almere.

Contactpersoon: Monique Boersen
E: aanmeldpunt.almere@viertaal.nl
A: Prokofjevstraat 3, 1323 SB Almere

Meer informatie

Richtlijnen toelaatbaarheid

Er is een landelijke richtlijn opgesteld waarin staat beschreven wanneer een leerling in aanmerking kan komen voor onderwijs en/ of ondersteuning vanuit één van de instellingen voor cluster 2.

Meer informatie

Alles over onze onderwijsarrangementen

Onderwijsarrangementen

Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling en de eventuele ondersteuningsvraag van de reguliere school, wordt een arrangement bepaald.

Cluster 2 onderwijs heeft de arrangementen ingedeeld in twee hoofdvormen. Afhankelijk van de intensiteit en expertise die nodig is om aan de onderwijsbehoefte van de leerling tegemoet te komen, wordt een ondersteunings- of onderwijsarrangementen toegekend.

Of er een onderwijsarrangement wordt toegekend, wordt mede bepaald door de onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsvragen van de reguliere school.