Onderwijs bij VierTaal

Onderwijs bij VierTaal

VierTaal vindt het belangrijk dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen in het onderwijs. Onze leerlingen hebben andere begeleiding nodig dan leerlingen in het regulier onderwijs. Elke leerling krijgt bij VierTaal de begeleiding die hij of zij nodig heeft.

Kleine klassen

We houden rekening met verschillen zodat alle leerlingen gelijke kansen krijgen op een goede toekomst. Daarnaast hebben we kleine klassen. Daardoor kunnen we elke leerling veel aandacht geven.

VierTaal heeft veel aandacht voor taal en communicatie. Daarvoor gebruiken we speciale leermethoden en ondersteunende gebaren. Verder proberen we zoveel mogelijk met pictogrammen en foto’s te laten zien wat we bedoelen.

Bij VierTaal is leren belangrijk, maar we willen ook dat leerlingen creatief bezig zijn. Daarom geven we vakken zoals tekenen, handvaardigheid, muziek, toneel en dans.

Bij VierTaal zijn alle leerlingen belangrijk. Het maakt niet uit welk geloof je hebt, wat je ouders doen of uit welk land je komt.

Moeten ouders voor een VierTaal-school extra betalen?

Voor een VierTaal-school hoeft u niet extra te betalen. Elke school in Nederland krijgt van de overheid een bedrag per kind.  Daarnaast krijgt VierTaal geld voor extra ondersteuning. Hiervan wordt de extra begeleiding betaald en kunnen speciale lesmaterialen aangeschaft worden.

Een school dicht bij huis

Er zijn niet zoveel scholen voor speciaal onderwijs. Daarom moeten leerlingen soms ver reizen. De gemeente kan helpen bij het vervoer naar school, maar hiervoor wordt steeds minder geld beschikbaar gesteld. VierTaal heeft locaties op verschillende plekken in Nederland en werkt samen met andere scholen voor speciaal onderwijs (cluster 2). VierTaal vindt het belangrijk dat uw kind dicht bij huis naar school kan. Daarom kijken we elk jaar hoe we dit nog verder kunnen verbeteren.

Zoek op de kaart naar onze locaties

Vind de scholen voor speciaal en voortgezet onderwijs én de ambulante diensten bij u in de buurt.