Onderwijs bij VierTaal

Onderwijs bij VierTaal

VierTaal vindt het belangrijk dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen in het onderwijs. Onze leerlingen hebben andere begeleiding nodig dan leerlingen in het regulier onderwijs. Elke leerling krijgt bij VierTaal de begeleiding die hij of zij nodig heeft.

Kleine klassen

We houden rekening met verschillen zodat alle leerlingen gelijke kansen krijgen op een goede toekomst. Daarnaast hebben we kleine klassen. Daardoor kunnen we elke leerling veel aandacht geven.

VierTaal heeft veel aandacht voor taal en communicatie. Daarvoor gebruiken we speciale leermethoden en ondersteunende gebaren. Verder proberen we zoveel mogelijk met pictogrammen en foto’s te laten zien wat we bedoelen.

Bij VierTaal is leren belangrijk, maar we willen ook dat leerlingen creatief bezig zijn. Daarom geven we vakken zoals tekenen, handvaardigheid, muziek, toneel en dans.

Bij VierTaal zijn alle leerlingen belangrijk. Het maakt niet uit welk geloof je hebt, wat je ouders doen of uit welk land je komt.

Moeten ouders voor een VierTaal-school extra betalen?

Voor een VierTaal-school hoeft u niet extra te betalen. Elke school in Nederland krijgt van de overheid een bedrag per kind.  Daarnaast krijgt VierTaal geld voor extra ondersteuning. Hiervan wordt de extra begeleiding betaald en kunnen speciale lesmaterialen aangeschaft worden.

Een school dicht bij huis

Er zijn niet zoveel scholen voor speciaal onderwijs. Daarom moeten leerlingen soms ver reizen. De gemeente kan helpen bij het vervoer naar school, maar hiervoor wordt steeds minder geld beschikbaar gesteld. VierTaal locaties op verschillende plekken in Nederland en werkt samen met andere scholen voor speciaal onderwijs (cluster 2). VierTaal vindt het belangrijk dat uw kind dicht bij huis naar school kan. Daarom kijken we elk jaar hoe we dit nog verder kunnen verbeteren.

Zoek op de kaart naar onze locaties

Vind de scholen voor speciaal en voortgezet onderwijs én de ambulante diensten bij u in de buurt.

PC / Adres
Straal:
Categorie:
TitelCategorieAdresOmschrijving
Alexander Roozendaalschool - - Hoofdlocatie Speciaal onderwijs Jan Tooropstraat 13, Amsterdam, Nederland

Tel. 020-3460111
www.roozendaalschool.nl

Alexander Roozendaalschool - Almere Speciaal onderwijs Prokofjevstraat 3, Almere, Nederland

Tel. 036-3035237
www.roozendaalschool.nl

Alexander Roozendaalschool - Amsterdam Speciaal onderwijs Jan Sluijtersstraat 3 1062CJ Amsterdam

Tel. 020-3460111
www.roozendaalschool.nl

Alexander Roozendaalschool - Purmerend Speciaal onderwijs Boterbloem 3, Purmerend, Nederland

Tel. 0299-475489
www.roozendaalschool.nl

Ambulante Dienst Den Haag Ambulante dienst Van Ruysbroekstraat 5, Den Haag, Nederland

Tel. 070-3599985
www.viertaal-ambulantedienst-denhaag.nl

Ambulante Dienst Primair Onderwijs Amsterdam Ambulante dienst Jan Tooropstraat 13, Amsterdam, Nederland

Tel. 020-6698147
www.viertaal-ad-amsterdam-po

Ambulante Dienst Schagen Ambulante dienst Hoep 28, Schagen, Nederland

Tel. 0224-422102
www.viertaal-ambulantedienst-schagen.nl

Ambulante Dienst VO/MBO Amsterdam Ambulante dienst Zekeringstraat 45, Amsterdam, Nederland

Tel. 020-4119048
www.viertaal-ad-amsterdam-vombo

Burgemeester de Wildeschool - - Hoofdlocatie Speciaal onderwijs Meerkoet 25, Schagen, Nederland

Tel. 0224-214896
www.burgemeesterdewildeschool.nl

Burgemeester de Wildeschool - Alkmaar Speciaal onderwijs Gabriël Metsulaan 34, Alkmaar, Nederland

Tel. 0224-214896
www.burgemeesterdewildeschool.nl

Burgemeester de Wildeschool - Zwaag Speciaal onderwijs Lage Hoek 71, Zwaag, Nederland

Tel. 0224-214896
www.burgemeesterdewildeschool.nl

Cor Emousschool Speciaal onderwijs Van Ruysbroekstraat 5, Den Haag, Nederland

Tel. 070-3948994
www.cor-emousschool.nl

Professor Burgerschool Speciaal onderwijs Jan Sluijtersstraat 5, Amsterdam, Nederland

Tel. 020-3460230
www.burgerschool.nl

VierTaal College Amsterdam Voortgezet speciaal onderwijs Zekeringstraat 45, Amsterdam, Nederland

Tel.  020-4119048
www.viertaalcollege-amsterdam.nl

VierTaal College Den Haag Voortgezet speciaal onderwijs Steenwijklaan 30, Den Haag, Nederland

Tel. 070-3803586
www.viertaalcollege-denhaag.nl

VierTaal College Schagen Voortgezet speciaal onderwijs Hoep 28, Schagen, Nederland

Tel. 0224-214071
www.viertaalcollege-schagen.nl