Medezeggenschap

Medezeggenschap

In de Medezeggenschapsraad (MR) van VierTaal zitten ouders en medewerkers die meedenken, meepraten en meebeslissen met de bestuurder van Stichting VierTaal. Hiermee leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en diensten.

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en medewerkers van alle scholen van stichting VierTaal. De leden van de MR komen regelmatig bij elkaar voor overleg met de bestuurder van de stichting. Dit overleg gaat bv over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs of de wijze waarop ouders worden betrokken bij school. De MR spreekt met de bestuurder over deze zaken als het alle scholen betreft.

Deelraden

Per regio is er een deelraad met ouders en personeelsleden. Deze raad is de gesprekspartner van de directeur van de school en bespreekt dezelfde zaken als de MR, maar dan op het niveau van de school en regio.

Advies- en instemmingsrecht

Over sommige onderwerpen adviseert de (deel)medezeggenschapsraad het management en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via het instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) vastgelegd.

Samenstelling MR

In de MR zitten ouders en medewerkers uit de verschillende regio's van de scholen van Stichting VierTaal

Voorzitter

Petra Boers-van de Burgt

Vice-voorzitter

Noortje Bregman

Ambtelijk secretaris a.i.

Thijs Zandee

Ouders ambulant begeleide leerlingen

Fouad Koudjeti

Oudergeleding

Petra Boers van der BurgtNamens Den Haag

Personeelsgeleding

Ursila Badal en Sietske Tavecchionamens Den Haag

Oudergeleding

Irene LoonstraNamens Schagen

Personeelsgeleding

Jiska Baïs en Hans van der HorstNamens Schagen

Personeelsgeleding

Carin RavenNamens Amsterdam Speciaal Onderwijs (SO)

Personeelsgeleding

Noortje Bregman en Ruud van WeelNamens Amsterdam Speciaal Voortgezet Onderwijs (VSO)

Schooljaar 2022-2023

Documenten

Jaarverslag 2021

Hier vindt u het jaarverslag van de MR over 2021.
.

MR Reglement

Hier vindt u het Medezeggenschapsreglement van Stichting VierTaal

MR Statuut

Hier vindt u het Medezeggenschapsstatuut van Stichting VierTaal