Medezeggenschap

Medezeggenschap

In de Medezeggenschapsraad (MR) van VierTaal zitten ouders en medewerkers die meedenken, meepraten en meebeslissen met de directeur- bestuurder van Stichting VierTaal. Hiermee leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en diensten.

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en medewerkers van alle scholen van stichting VierTaal. De leden van de MR komen regelmatig bij elkaar voor overleg met de directeur-bestuurder van de stichting. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten. De MR spreekt met de bestuurder over deze zaken als het alle scholen betreft.

Deelmedezeggenschapsraad

Per school is er een deelmedezeggenschapsraad met ouders en personeelsleden. Deze raad is de gesprekspartner van de directeur van de school en bespreekt dezelfde zaken als de MR, maar dan op het niveau van de school

Advies- en instemmingsrecht

Over sommige onderwerpen adviseert de (deel)medezeggenschapsraad het management en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via het instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) vastgelegd.

Samenstelling MR

In de MR zitten ouders en medewerkers uit de verschillende regio's van de scholen van Stichting VierTaal

Voorzitter

Milco Jurriaans

Ambtelijk secretaris

Mirjam Terhoeve

Oudergeleding

Linda Kleijer en een vacatureNamens Schagen

Personeelsgeleding

Cor de Graaf en Hans van der HorstNamens Schagen

Oudergeleding

Petra Boers van der Burgt en een VacatureNamens Den Haag

Personeelsgeleding

Christa van der Tak en Margon Schoenmakernamens Den Haag

Oudergeleding

Osama Debana en een vacatureNamens Amsterdam Speciaal Onderwijs (SO)

Personeelsgeleding

Max van Boxel en Carin RavenNamens Amsterdam Speciaal Onderwijs (SO)

Personeelsgeleding

Milco Jurriaans en Noortje BregmanNamens Amsterdam Speciaal Voortgezet Onderwijs (VSO)

Oudergeleding

Fouad KoudjetiNamens Ambulant Begeleiding

Schooljaar 2020-2021

Documenten

Jaarplan 2020-2021

Hier vindt u het activiteitenplan van de MR voor schooljaar 2020-2021
.

MR Reglement

Hier vindt u het Medezeggenschapsreglement van Stichting VierTaal

MR Statuut

Hier vindt u het Medezeggenschapsstatuut van Stichting VierTaal