Medezeggenschap

Medezeggenschap

In de Medezeggenschapsraad (MR) van VierTaal zitten ouders en medewerkers die meedenken, meepraten en meebeslissen met de bestuurder van Stichting VierTaal. Hiermee leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en diensten.

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en medewerkers van alle scholen van stichting VierTaal. De leden van de MR komen regelmatig bij elkaar voor overleg met de bestuurder van de stichting. Dit overleg gaat bv over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs of de wijze waarop ouders worden betrokken bij school. De MR spreekt met de bestuurder over deze zaken als het alle scholen betreft.

Deelraden

Per regio is er een deelraad met ouders en personeelsleden. Deze raad is de gesprekspartner van de directeur van de school en bespreekt dezelfde zaken als de MR, maar dan op het niveau van de school en regio.

Advies- en instemmingsrecht

Over sommige onderwerpen adviseert de (deel)medezeggenschapsraad het management en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via het instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) vastgelegd.

Samenstelling MR

In de MR zitten ouders en medewerkers uit de verschillende regio's van de scholen van Stichting VierTaal

Voorzitter

Petra Boers-van de Burgt

Vice-voorzitter

Max van Boxel

Ambtelijk secretaris

Mirjam Terhoeve

Ouders ambulant begeleide leerlingen

Fouad Koudjeti

Oudergeleding

Petra Boers van der Burgt en een VacatureNamens Den Haag

Personeelsgeleding

Anne-Marie Lolkema en Odette Ongkiehongnamens Den Haag

Oudergeleding

VacaturesNamens Schagen

Personeelsgeleding

Cor de Graaf en Jiska Baïs / Hans van der HorstNamens Schagen

Oudergeleding

Osama Debana en vacatureNamens Amsterdam Speciaal Onderwijs (SO)

Personeelsgeleding

Max van Boxel en Carin RavenNamens Amsterdam Speciaal Onderwijs (SO)

Personeelsgeleding

Noortje Bregman en Gwen MauritsNamens Amsterdam Speciaal Voortgezet Onderwijs (VSO)

Schooljaar 2021-2022

Documenten

Jaarverslag 2021

Hier vindt u het jaarverslag van de MR over 2021.
.

MR Reglement

Hier vindt u het Medezeggenschapsreglement van Stichting VierTaal

MR Statuut

Hier vindt u het Medezeggenschapsstatuut van Stichting VierTaal