Ons onderwijs aanbod

Stichting VierTaal verzorgt onderwijs voor leerlingen die problemen hebben met taal, communicatie en/of horen (cluster 2). Vier speciaal onderwijs scholen, drie voortgezet speciaal onderwijs scholen en vier ambulante diensten werken daarbij intensief samen om leerlingen van het juiste onderwijs te voorzien.

Speciaal onderwijs

Stichting VierTaal heeft vier scholen voor Speciaal Onderwijs: De Alexander Roozendaalschool, Professor Burgerschool, Cor Emousschool en Burgemeester de Wildeschool.  Op deze scholen wordt onderwijs gegeven aan leerlingen in de leeftijd van 2,5 – 13 jaar, op diverse locaties in Nederland.

Almere, Amsterdam, Purmerend

Alexander Roozendaalschool

De Alexander Roozendaalschool is een school voor speciaal onderwijs aan kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS). Er zijn locaties in Amsterdam West, Almere en Purmerend. De school werkt intensief samen met de Professor Burgerschool in Amsterdam.

Bezoek Roozendaalschool.nl
Amsterdam

Professor Burgerschool

De Professor Burgerschool is een school voor speciaal onderwijs aan slechthorende kinderen (SH). De school heeft één locatie in Amsterdam en werkt intensief samen met de Alexander Roozendaalschool.

Bezoek Burgerschool.nl
Den Haag

Cor Emousschool

De Cor Emousschool is een school voor speciaal onderwijs voor kinderen met problemen op het gebied van spraak, taal, auditieve verwerking en gehoor. Ook kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de communicatieve beperking op de voorgrond staat, vallen binnen de doelgroep. De school heeft één locatie in Den Haag.

Bezoek Cor-emousschool.nl
Schagen, Zwaag en Alkmaar

Burgemeester de Wildeschool

De Burgemeester de Wildeschool is een school voor speciaal onderwijs aan slechthorende kinderen en kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS). Een klein deel van onze leerlingen heeft een stoornis in het autistisch spectrum (ASS). Er zijn locaties in Schagen, Zwaag en Alkmaar.

Bezoek Burgemeesterdewildeschool.nl

Voortgezet speciaal onderwijs

Stichting VierTaal heeft drie scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs: VierTaal College Amsterdam, VierTaal College Den Haag en VierTaal College Schagen.  Op deze scholen wordt onderwijs gegeven aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Amsterdam

VierTaal College Amsterdam

Het VierTaal College Amsterdam is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Amsterdam. De school verzorgt onderwijs aan leerlingen die problemen hebben met taal, spraak en/of horen en biedt praktijk-, vmbo en havo onderwijs. Het VierTaal College Amsterdam staat voor onderwijs op maat voor alle leerlingen van de doelgroep in Amsterdam en omgeving.

Bezoek Viertaalcollege-amsterdam.nl
Den Haag

VierTaal College Den Haag

Het VierTaal College Den Haag is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De school verzorgt onderwijs aan leerlingen die problemen hebben met taal, spraak en/of horen. Het is een kleine school met kleine groepen, waardoor er veel individuele aandacht is.

Bezoek Viertaalcollege-denhaag.nl
Schagen

VierTaal College Schagen

Het VierTaal College Schagen is een school voor voortgezet speciaal onderwijs en verzorgt onderwijs aan leerlingen die problemen hebben met taal, spraak en/of horen. De school is een relatief kleine school met een veilig pedagogisch klimaat en biedt onderwijs op het niveau van VMBO en Praktijkonderwijs. Binnen de regio is dit de enige school met dit type onderwijs.

Bezoek Viertaalcollege-schagen.nl

Ambulante dienst

De ambulante dienst verzorgt begeleiding rondom leerlingen en studenten die problemen hebben met taal, communicatie en/of horen (taalontwikkelingsstoornis en slechthorendheid). Met behulp van ambulante begeleiding kunnen de leerlingen het regulier primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) of het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen. Stichting VierTaal heeft vier ambulante diensten in de regio’s Almere, Amsterdam, Den Haag en Schagen.

Regio Almere

Ambulante Dienst Almere

De ambulante begeleiding in Almere richt zich op kinderen die problemen hebben met taal, communicatie en/of horen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de regio Almere. Zij komen in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit stichting VierTaal.

Bezoek Ambulante Dienst Almere
Regio Amsterdam

Ambulante Dienst Primair Onderwijs (PO) Amsterdam

Bij de Ambulante Dienst PO Amsterdam is de begeleiding gericht op de leerkracht, leerling, ouders en school. De dienst is verbonden aan 2 scholen voor speciaal onderwijs: de Alexander Roozendaalschool, voor kinderen met Taalontwikkelingsstoornissen (TOS), en de Professor Burgerschool, voor kinderen met auditieve problematiek/slechthorendheid (SH).

Bezoek Ambulante Dienst Amsterdam PO
Regio Amsterdam

Ambulante Dienst VO/MBO Amsterdam

Bij de Ambulante Dienst VO/MBO Amsterdam is de begeleiding erop gericht om de leerling/student zich binnen het onderwijs zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen met zijn/haar beperking. De dienst is verbonden aan het VierTaal College Amsterdam, een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en met auditieve problematiek/slechthorendheid (SH).

Bezoek Ambulante Dienst Amsterdam VO/MBO
Regio Den Haag

Ambulante Dienst Den Haag

De Ambulante Dienst Den Haag verzorgt begeleiding voor kinderen die problemen hebben met taal, communicatie en/of horen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De dienst is verbonden aan de Cor Emousschool (speciaal onderwijs) en het VierTaal College Den Haag (voortgezet speciaal onderwijs).

Bezoek Ambulante Dienst Den Haag
Regio Schagen

Ambulante Dienst Schagen

De Ambulante Dienst Schagen bedient de regio's Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en Westfriesland. De dienst is verbonden aan de Burgemeester de Wildeschool (speciaal onderwijs) en het VierTaal College Schagen (voortgezet speciaal onderwijs).

Bezoek Ambulante Dienst Schagen