Jaarverslag

Jaarverslag

VierTaal biedt onderwijs en begeleiding aan kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking (cluster 2 onderwijs). Dit doen we in de regio’s Almere,
Amsterdam, Den Haag en Noord-Holland Noord.

Jaarverslag 2020

In 2020 lag bij VierTaal de focus op ‘de basis op orde’ en is er mooie voortgang geboekt op het gebied van professionalisering, kwaliteitszorg en onderwijsinhoud. VierTaal heeft grote stappen gezet naar een meer robuuste, financieel gezonde organisatie waar de behoefte van de leerling centraal staat. Gezien de moeilijke omstandigheden met corona is dat een prestatie die genoemd mag worden. In dit jaarverslag leest u o.a. meer over de visie van VierTaal, de speerpunten & resultaten en de Jaarrekening.