Jaarverslag

Jaarverslag

VierTaal biedt onderwijs en begeleiding aan kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking (cluster 2 onderwijs). Dit doen we in de regio’s Almere,
Amsterdam, Den Haag en Noord-Holland Noord.

Op 1 oktober 2018 kregen 1.144 leerlingen onderwijs in één van onze 7 scholen en verzorgden we met 4 ambulante diensten begeleiding voor nog eens 981 leerlingen in het regulier onderwijs. In het Jaarverslag leest u o.a. meer over de visie van VierTaal, de speerpunten & resultaten en de Jaarrekening.

Jaarverslag 2018

Wilt u het uitgebreide Bestuursverslag inzien?
Mail dan naar info@viertaal.nl

Normering bezoldiging topfunctionarissen 2018

Informatie over de normering bezoldiging topfunctionarissen publieke- en semipublieke sector vindt u hier.