VierTaal Jaarverslag

VierTaal Jaarverslag

VierTaal is er voor leerlingen die problemen hebben met taal, communicatie en/of horen. We helpen hen bij de ontwikkeling van taal- en communicatieve vaardigheden. Zodat ze volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. We streven hierbij naar inclusief onderwijs, zo dicht mogelijk bij huis. Altijd in samenwerking met het regulier onderwijs en in het regionaal samenwerkingsverband. Dit doen we in de regio’s Almere, Amsterdam, Den Haag en Noord-Holland Noord.

Jaarverslag 2022

‘Naar meer inclusief’, met volle overtuiging is VierTaal het jaar 2022 ingegaan met de ambities uit het (strategisch) VierTaal instellingsplan (VIP) dat in het najaar van 2021 het licht zag. 2022 was daarmee het eerste volledige jaar waarin het VIP ons denken en handelen inkleuring gaf. Van de leerkracht en ambulant begeleider tot het Bestuursbureau en Comissie van Onderzoek, overal binnen VierTaal is het gesprek gevoerd over de vraag; hoe realiseren we meer inclusief onderwijs en wat is daaraan onze bijdrage? In het Jaarverslag 2022 leest u hier meer over.

Infographic - highlights Jaarverslag 2022