Bestuursverslag

Bestuursverslag

VierTaal biedt onderwijs en begeleiding aan kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking (cluster 2 onderwijs). Dit doen we in de regio’s Almere,
Amsterdam, Den Haag en Noord-Holland Noord.

Bestuursverslag 2019

Op 1 oktober 2019 kregen 1.244 leerlingen onderwijs in één van de scholen van VierTaal en kregen 1.053 leerlingen ambulante begeleiding in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO. In totaal ging het dus om 2.297 leerlingen. In het Bestuursverslag leest u o.a. meer over de visie van VierTaal, de speerpunten & resultaten en de Jaarrekening.