Jaarverslag

Jaarverslag

VierTaal biedt onderwijs en begeleiding aan kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking (cluster 2 onderwijs). Dit doen we in de regio’s Almere, Amsterdam, Den Haag en Noord-Holland Noord.

Jaarverslag 2021

Zowel de start als het einde van 2021 stond in het teken van de Covid-pandemie; gesloten scholen, volledig afstandsonderwijs en een lesvrije periode. Het afstandsonderwijs hadden we (na de ervaringen van 2020) weliswaar beter in de vingers en makkelijker op de rit. Maar het aantal besmettingen onder leerlingen en personeel zorgde toch voor veel onrust en wisselingen. De focus voor VierTaal ligt de komende jaren op het realiseren van meer inclusief onderwijs; een ambitie die in 2021 is uitgewerkt in het VierTaal InstellingsPlan (VIP) 2021-2024. Het VIP is op allerlei manieren onder de aandacht van het personeel gebracht en krijgt inmiddels zijn beslag in concrete plannen en doelen. In dit jaarverslag leest u o.a. meer over de visie van VierTaal, de speerpunten & resultaten en de Jaarrekening.