Begeleiding van (SH) Slechthorende Leerlingen in de klas (Amsterdam) 23-24

Begeleiding slechthorende leerling in de klas

Wat betekent niet goed kunnen horen voor het functioneren van de leerling op het gebied van communicatie, leren en sociaal gedrag? Wat hebben deze leerlingen nodig van jou als docent/leerkracht/begeleider?  In deze workshop koppelen we inzichten vanuit diagnostiek, aanpassingen en de omgang met apparatuur aan de praktijk in de klas en zul je zelf ervaren wat consequenties zijn van minder goed kunnen horen.                                               

In samenwerking met Kentalis bieden wij de workshop: Begeleiding van een SH leerling in de klas. Deze cursus bestaat uit 2 dagdelen.  Voor deelnemers die begeleiding ontvangen vanuit Viertaal of Kentalis is deze cursus kosteloos.
Zie ook de flyer.

Doel

Na afloop van de cursus heeft u: 

  • kennis over geluid, het gehoororgaan en wat spraakverstaan is; 
  • basisinzicht in het lezen van een audiogram; 
  • kennis van technische aanpassingen; 
  • kennis van de mogelijkheden voor visuele ondersteuning. 
  • zicht op de auditieve beperking, het auditief functioneren en de praktische gevolgen voor het kind en de leerkracht op school; 
  • basiskennis over de gevolgen van de auditieve beperking op de spraak-/taalontwikkeling, de communicatie, het leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag.

Voor wie?

Leerkrachten, rt-ers, onderwijsondersteuners en ib-ers die te maken hebben met een leerling met een auditieve beperking.

Kosten

Deze cursus wordt u kosteloos aangeboden. Wel wijzen wij u er op dat als u uw deelname annuleert er een bedrag  van € 25 in rekening wordt gebracht.

Data

  • deel 1 1 november 2023, 15.00-17.30 uur bij VierTaal (Jan Tooropstraat 13, Amsterdam) en 
  • deel 2 10 januari 2024, 15.00-17.30 uur bij Kentalis (Jan Tooropstraat 11, Amsterdam)

Vragen?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met: cursuscentrum.amsterdam@viertaal.nl