Begeleiding van slechthorende leerlingen in de klas

“In mijn klas zit Carlos. Hij is slechthorend en hij gebruikt Solo apparatuur. Ik heb geen ervaring met het werken met kinderen die slechthorend of doof zijn en hoorapparaten of een cochleaire implantaat (CI) dragen.”

Minder horen is niet alleen zachter, maar ook anders horen. Zijn er bij u op school kinderen met een auditieve beperking, met of zonder een ar- rangement vanuit cluster 2? Wat betekent het hebben van een auditieve beperking voor het leren in de klas? Hoe horen deze leerlingen eigenlijk? Wat zijn de gevolgen voor de spraak- en taalontwikkeling, de communicatie, het gedrag en het leren? Hoe kunt u omgaan met ondersteunende apparatuur en wat kunt u doen om de leerling alles zo goed mogelijk te laten volgen? 

Doel

Na afloop van de presentatie/workshop heeft u: 

  • kennis over geluid en spraakverstaan en over het gehoororgaan; 
  • horen met een beperking – ervaringen opgedaan; 
  • inzicht in het lezen van een audiogram; 
  • kennis van verschillende technische aanpassingen; 
  • kennis van de mogelijkheden voor visueel taalgebruik en gebaren; 
  • meer zicht op de auditieve beperking en de praktische gevolgen voor het kind en de leerkracht in de klas; 
  • basiskennis over de gevolgen van de spraak-/taalontwikkeling, de communicatie, het leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag. 

Data

 • 16-10-2019, tijd 15.00-17.30
 • 22-01-2020, tijd 15.00-17.30

Voor wie?

Leerkrachten, onderwijsassistenten, ib-ers en rt-ers binnen het (speciaal) basisonderwijs. 

Hoe meldt u zich aan?

Wilt u deze cursus of een deel ervan bijwonen, dan kunt u zich digitaal inschrijven via onderstaande formulier. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met: cursuscentrum.amsterdam@viertaal.nl

Direct inschrijven