Begeleiding van slechthorende leerlingen in de klas (Amsterdam)

Begeleiding slechthorende leerling in de klas

Wat betekent niet goed kunnen horen voor het functioneren van de leerling op het gebied van communicatie, leren en sociaal gedrag?
Wat hebben deze leerlingen nodig van jou als docent/leerkracht/begeleider?
In deze workshop koppelen we inzichten vanuit diagnostiek, aanpassingen en de omgang met apparatuur aan de praktijk in de klas en zul je zelf ervaren wat consequenties zijn van minder goed kunnen horen. Deze workshop wordt, verdeeld over twee middagen, in samenwerking met Kentalis gegeven.

Doel

Na afloop van de presentatie/workshop heeft u: 

• kennis over geluid, het gehoororgaan en wat spraakverstaan is;
• basisinzicht in het lezen van een audiogram;
• kennis van technische aanpassingen;
• kennis van de mogelijkheden voor visuele ondersteuning.
• zicht op de auditieve beperking, het auditief functioneren en de praktische gevolgen voor het kind en de leerkracht op school;
• basiskennis over de gevolgen van de auditieve beperking op de spraak-/taalontwikkeling, de communicatie, het leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag.

Voor wie?

Leerkrachten, rt-ers, onderwijsondersteuners en ib-ers die te maken hebben met een leerling met een auditieve beperking

Kosten

Kosteloos voor professionals die begeleid worden vanuit VierTaal.
Voor andere geïnteresseerden € 60,-
Voor het annuleren van deelname minder dan 24 uur voor aanvang van de cursus berekenen we een bedrag van € 25. Ook bij gratis aangeboden cursussen.

Data (deze cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten)

Woensdag 27-01-2021 van 15.00 tot 17.30
Woensdag 03-03-2021 van 15.00 tot 17.30

Let op: Vanwege de COVID-maatregelingen kunnen er minder cursusplaatsen dan normaal worden aangeboden. Voor alle COVID- maatregelingen zie de website.

Waar?

Alexander Roozendaalschool, cursuslokaal AD
Jan Tooropstraat 13, 1062 BK Amsterdam

Hoe meldt u zich aan?

Wilt u deze cursus of een deel ervan bijwonen, dan kunt u zich digitaal inschrijven via onderstaande formulier. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met: cursuscentrum.amsterdam@viertaal.nl 

Direct inschrijven