Ervaar TOS voor ouders in Schagen

Ervaar TOS voor ouders in Schagen

“De opdrachten kwamen voor mij veel te snel achter elkaar en een aantal woorden begreep ik helemaal niet; zeer frustrerend!” “Het valt niet mee om het begrip ‘democratie’ uit te leggen, als je een aantal relevante woorden zogenaamd niet kent.” “Eigenlijk begreep ik maar half waar het gesprek over ging, dus ik praatte maar zo’n beetje mee en sloeg de plank soms flink mis...”

Bij deze voorlichting ervaart u zelf hoe het is om taalproblemen te hebben en krijgt u meer duidelijkheid over wat dit voor uw kind kan betekenen. Tevens is er de mogelijkheid om ervaringen met andere ouders uit te wisselen.
Ervaar TOS is een ervarings-circuit, bestaande uit een tiental opdrachten gericht op het ervaren van taalontwikkelingsstoornissen. De basis van de opdrachten vormen de taaldomeinen: spraak, auditieve verwerking, woordenschat en taalbegrip, woord- en zinsvorming en taalgebruik. Bij iedere opdracht wordt een duidelijke koppeling gemaakt met de theorie en de praktijk. Na het doorlopen van het circuit vindt er een gezamenlijke nabespreking plaats. Zo deel je met elkaar je ervaringen. De begeleiders geven ook handelingsgerichte adviezen om kinderen met een TOS beter te kunnen ondersteunen. Deze module is ontwikkeld door onze zusterorganisatie Auris dienstverlening.

Doel

Na afloop van deze module heeft u zicht op:

  • Door het uitvoeren van diverse opdrachten ervaar je zelf hoe het is om een TOS te hebben.
  • Al doende leer je wat mensen met een TOS ervaren in allerlei dagelijkse situaties.
  • Door het ervaren word je je meer bewust van je eigen handelen; je vergaart kennis en krijgt handvatten om kinderen met een TOS te ondersteunen in hun dagelijks functioneren thuis, op school en tijdens vrije tijd.

Voor wie

Het circuit is bedoeld voor ouders van een kind met een TOS.

Datum en tijd: Plaats:
Dinsdag 23 november 2023, 19.00-21.00 uur
(Inloop vanaf 18.30 uur)
 VierTaal College, Hoep 28 1741 MC Schagen

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe meldt u zich aan?

Aanmelden kan tot dinsdag 21 februari 2023 via deze link
Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd terecht bij de ambulant begeleider.