TOS in het PO – Herken TOS bij kleuters (Amsterdam)

TOS in het PO - Herken TOS bij kleuters

“Soraya kletst de hele dag maar ik begrijp niets van wat ze zegt”.  “Tim kent nog maar een paar woorden terwijl de andere kinderen op de speelzaal al veel meer woorden kennen. Moet ik me zorgen maken?”

Het is goed om de spraak taalproblemen bij jonge kinderen in een vroeg stadium te herkennen, zodat de kinderen eerder en beter geholpen kunnen worden. Ernstige problemen in de spraak en taal kunnen grote gevolgen hebben voor een kind. Niet alleen in de communicatie, maar ook voor de sociaal emotionele ontwikkeling, het gedrag en de leerontwikkeling. Aan de hand van beeldfragmenten van verhelderende praktijkvoorbeelden laten we zien hoe spraak taal achterstanden bij kleuters eerder herkend kunnen worden en hoe gesignaleerde achterstanden aangepakt kunnen worden.

Doel

Na afloop van de presentatie / workshop heeft de deelnemer:
  • inzicht in de normale en afwijkende spraak taalontwikkeling van jonge kinderen waarbij aandacht is voor: luisterhouding , taalproductie, taalbegrip en spraak;
  • praktische informatie en tips om eenmaal gesignaleerde achterstanden aan te pakken;
  • kennis van de mogelijkheden m.b.t. hoe en wanneer hulp van buitenaf kan worden ingeroepen.

Voor wie

Leerkrachten groep 1/2, onderwijsassistenten, IB-ers en RT-ers binnen het (speciaal) basisonderwijs.

Voor het volgen van deze workshop is het niet verplicht om vooraf de startmodule te hebben gevolgd.

Data

  • 25 januari 2023

Waar?

A. Roozendaalschool, cursuslokaal
Jan Tooropstraat 13
1062 BK  Amsterdam

Hoe meldt u zich aan?

Wilt u deze cursus of een deel ervan bijwonen, dan kunt u zich digitaal inschrijven via onderstaande link. Voor iedere persoon moet een apart inschrijfformulier ingevuld worden. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met: cursuscentrum.amsterdam@viertaal.nl