TOS in het PO – Ervaar TOS

TOS in het PO – Ervaar TOS

“De opdrachten kwamen voor mij veel te snel achter elkaar en een aantal woorden begreep ik helemaal niet; zeer frustrerend!” “Het valt niet mee om het begrip ‘democratie’ uit te leggen, als je een aantal relevante woorden zogenaamd niet kent.” “Eigenlijk begreep ik maar half waar het gesprek over ging, dus ik praatte maar zo’n beetje mee en sloeg de plank soms flink mis…”

Ervaar TOS is een ervarings-circuit, bestaande uit een tiental opdrachten gericht op het ervaren van taalontwikkelingsstoornissen. De basis van de opdrachten vormen de taaldomeinen: spraak, auditieve verwerking, woordenschat en taalbegrip, woord- en zinsvorming en taalgebruik. Bij iedere opdracht wordt een duidelijke koppeling gemaakt met de theorie en de praktijk. Na het doorlopen van het circuit vindt er een plenaire nabespreking plaats. Zo deel je met elkaar je ervaringen. De begeleiders geven ook handelingsgerichte adviezen om kinderen met een TOS beter te kunnen ondersteunen. Ontwikkeld door Auris Dienstverlening Goes.

Voor het werken met leerlingen met cluster 2 problematiek is het belangrijk kennis te hebben van:

•  theorie van de spraaktaalontwikkeling;
•  (didactische) aanpassingen;
•  specifieke materialen;
•  laatste inzichten op het gebied rondom de taalontwikkeling.

De cursus Ervaar TOS bestaat uit 10 modules waarvan de basismodule verplicht is om de keuzemodules te kunnen volgen (behalve Ervaar TOS). De cursus wordt gegeven op de AD-dienst in Amsterdam. U kunt zich hier individueel voor inschrijven.

Doel

Na afloop van deze module heeft u zicht op:

  • Door het uitvoeren van diverse opdrachten ervaar je zelf hoe het is om een TOS te hebben. Al doende leer je wat mensen met een TOS ervaren in allerlei dagelijkse situaties.
  • Door het ervaren word je je meer bewust van je eigen handelen; je vergaart kennis en krijgt handvatten om kinderen met een TOS te ondersteunen in hun dagelijks functioneren thuis, op school en tijdens vrije tijd.
  • Deze module is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen als start. In de overige modules zal gerefereerd worden aan de ervaringen opgedaan in ‘Ervaar TOS’.

Voor wie

Het circuit is bedoeld voor leerkrachten, onderwijsassistenten, IB-ers en RT-ers binnen het (speciaal) basisonderwijs.

Datum

  • 18-09-2019, tijd 15.00-17.30
  • 29-01-2020, tijd 15.00 – 17.30

Waar?

A. Roozendaalschool, cursuslokaal
Jan Tooropstraat 13
1062 BK  Amsterdam

Hoe meldt u zich aan?

Wilt u deze cursus of een deel ervan bijwonen, dan kunt u zich digitaal inschrijven via onderstaande formulier. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met: cursuscentrum.amsterdam@viertaal.nl

Direct inschrijven